• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  2 mening
 • Commentaren (0)

Rookstop: opgelet voor depressie

Rookstop: opgelet voor depressieRokers die in het verleden één of meerdere malen depressief zijn geweest en die willen stoppen met roken, zijn daarbij minder succesvol dan rokers die nooit een depressie hebben gehad. Maar lopen ze ook meer risico op herval van de depressie na een geslaagde rookstop?

De auteurs van deze studie onderzochten of dat risico bestaat en zo ja, gedurende hoeveel tijd! Honderd patiënten die minstens eenmaal een ernstige depressie hadden doorgemaakt en meer dan 20 sigaretten per dag rookten, werden opgenomen in deze 2 maanden durende rookstopstudie. De laatste 6 maanden van de studie mochten de patiënten geen antidepressiva hebben genomen. 76 patiënten hebben de studie voltooid; 42 waren erin geslaagd te stoppen met roken.Alle patiënten werden 3 en 6 maanden later teruggezien. De rookstop werd bevestigd door meting van het nicotinegehalte in het bloed.Dertien patiënten die gestopt waren met roken en twee rokers ontwikkelden een ernstige depressie tijdens de follow-up periode. Het resultaat is dus zeer significant en bevestigt de indruk van talrijke artsen dat rookstop een risicofactor van herval is bij patiënten met een voorgeschiedenis van depressie. Het risico op recidief blijft hoog gedurende minstens 6 maanden na de rookstop.

Een antecedent van depressie betekent echter niet dat een rookstop niet aangewezen is.

Het besluit van de studie is pragmatisch. Bij depressieve patiënten moet vooral het morele lijden worden verlicht. Bij rokers zijn de acute fase en de eerste maanden na een depressie minder gunstig om te proberen te stoppen met roken. Maar later kan wel een rookstop in overweging worden genomen, op voorwaarde uiteraard dat de patiënt gemotiveerd is om te stoppen met roken. De arts moet dan goed letten op eventuele klinische tekenen die zouden kunnen wijzen op een verslechtering van de stemming.

Artikel gepubliceerd door op 03/02/2002

Bronnen: Glassmann A.H., Lancet, 2001, 357: 1900-01. Tabac Actualité, n°21, Décembre 2001.

Vindt u het artikel interessant?