• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Risico op hart- en vaataandoeningen: hoe goed kennen we onszelf?

Risico op hart- en vaataandoeningen: hoe goed kennen we onszelf? Het goede nieuws: volgens de WGO kan bijna 80% van de hart- en vaataandoeningen op jongere leeftijd vermeden worden door gezond te leven! Het slechte nieuws: de Belg voelt zich niet echt betrokken partij of kan zijn eigen risico op hart- en vaataandoeningen niet correct inschatten.

Dat de gemiddelde Belg zich niet echt bewust is van de bestaande risico's op hart- en vaataandoeningen is al langer bekend. Een bekende margarineproducent organiseert daarom in samenwerking met de Belgische Cardiologische Liga en met de steun van de verenigingen van huisartsen (Domus Medica) en van diëtisten (UPDLF, VDVB) een grootschalige sensibliseringscampagne.
Het doel: de leeftijd van het hart van de Belgen achterhalen en nagaan hoe gezond ze leven met betrekking tot hart en bloedvaten.

BV's van de partij

Enkele prominente figuren uit de Belgische sportwereld, waaronder Eddy Merckx en Sabine Appelmans, nemen deel aan de actie en hebben het ambassadeurschap aanvaard. In 15 grote steden verspreid over het land werd een onderzoek gevoerd, waaraan 6000 mensen deelnamen. Parallel daarmee werd een test uitgewerkt die op het internet kan worden geraadpleegd (adres zie hierboven). Meer dan 100.000 mensen vergeleken zo de reële leeftijd van hun hart met de biologische leeftijd.
Aan de hand van 8 vragen werd de leeftijd van het hart van elke deelnemer ruwweg bepaald.
De vragenlijst gaf ook al een educatieve aanzet om de risico's op hart- en vaataandoeningen beter te leren kennen. Veel ondervraagden kwamen voor een verrassing te staan: het hart was gemiddeld 6 jaar ouder dan de biologische leeftijd van de deelnemers. De grootste verschillen - zowel in positieve als in negatieve zin - tussen de leeftijd van het hart en de biologische leeftijd werd vastgesteld bij de deelnemers tussen 60 en 64 jaar. Bij slechts 25% van de ondervraagden lag de leeftijd van het hart lager dan de biologische leeftijd... en het gros van die gelukkigen was jonger dan 30 jaar.

Mannen lopen meer gevaar

Behalve de leeftijd van het hart werd ook bij elke deelnemer het risico op hart- en vaataandoeningen aan de hand van referentietabellen medisch ingeschat. Uit deze analyse blijkt dat meer dan een kwart van de onderzochte personen een verhoogd risico loopt, en concreet meer dan 10% kans liep om gedurende de komende 10 jaren te overlijden als gevolg van een acute aandoening van het hart of de bloedvaten. 62% van de deelnemers liep een relatief laag risico.

Het risico was verschillend bij vrouwen en mannen: 47% van de mannen en 74% van de vrouwen lopen een zwak risico, 36% van de mannen en 21% van de vrouwen lopen een verhoogd risico. Deze cijfers liggen in de lijn van de verwachtingen.

Artikel gepubliceerd door op 25/09/2007

Bronnen: Enquête: 'Becel test het hart van de Belg', 2007. Meer informatie over de test op de website www.weekvanhethart.be World Health Organization. "Preventing Chronic Diseases; A Vital Investment". WHO:Geneva; 2005.p.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten