Responsabiliseren om de kosten voor de gezondheidszorg onder controle te houden

Gepubliceerd door Pierre Dewaele op 03/06/2002 - 00h00
-A +A

In een toespraak tot de vertegenwoordigers van de Senaatscommissie Sociale Zaken heeft Minister Vandenbroucke zich uitgesproken voor een betere bescherming van de patiënten, maar ook voor een grotere responsabilisering van de patiënten tegenover de gezondheidszorg.

PUB

Het budget voor de gezondheidszorg stijgt jaar na jaar. Dat komt vooral door de vergrijzing van de bevolking, de spitstechnologieën en het feit dat er meer onderzoeken worden aangevraagd. Frank Vandenbroucke, minister van Gezondheid, betoogde voor de leden van de Senaatscommissie Sociale Zaken dat de gezondheidszorg toegankelijk moet zijn voor iedereen.

Geen overfacturering

De maximumfactuur is zeker een eerste maatregel waardoor de kosten voor de patiënt beperkt kunnen worden naargelang zijn inkomen. De minister merkt op dat de patiënten al te vaak niet weten hoeveel ze moeten betalen. Hij zal alles in het werk stellen om "komaf te maken met ongecontroleerde en niet-gereglementeerde factureringen". "De patiënten moeten tariefzekerheid hebben en zekerheid over de wettelijke terugbetaling, maar ze moeten ook weten wat niet verzekerd is."

De patiënt beter responsabiliseren

De minister wil echter ook overconsumptie van zorgenverstrekking tegengaan en de patiënt meer responsabiliseren. Dat betekent bijv. dat de patiënt genoegen zal moeten nemen met "de meest vanzelfsprekende en (meestal) goedkoopste vervangoplossingen". De minister vindt dat generische geneesmiddelen een goede oplossing zijn om de kosten voor klassieke geneesmiddelen te drukken. De referentieterugbetaling, d.w.z. het gedeelte dat door het RIZIV ten laste wordt genomen, is een manier om de patiënt te responsabiliseren. De minister stelt ook dat mensen vaker dan gerechtvaardigd is naar de spoedgevallendienst gaan.

Gepubliceerd door Pierre Dewaele op 03/06/2002 - 00h00 naar een toespraak van Minister Vandenbroucke tijdens het colloquium 'Evolutie in de arts-patiëntrelatie. Welke responsabilisering? Welke vorm van organisatie?' in de senaat, 24 mei 2002.
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUB
Lees ook
Betalen voor spoedgevallen! Geüpdatet op 29/10/2002 - 00h00

We doen te vaak een beroep op de spoedgevallendiensten. Daarom legt de minister een remgeld van 12,5 euro op voor een niet-gerechtvaardigde raadpleging...

Meer artikels