• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Responsabiliseren om de kosten voor de gezondheidszorg onder controle te houden

Responsabiliseren om de kosten voor de gezondheidszorg onder controle te houdenIn een toespraak tot de vertegenwoordigers van de Senaatscommissie Sociale Zaken heeft Minister Vandenbroucke zich uitgesproken voor een betere bescherming van de patiënten, maar ook voor een grotere responsabilisering van de patiënten tegenover de gezondheidszorg.

Het budget voor de gezondheidszorg stijgt jaar na jaar. Dat komt vooral door de vergrijzing van de bevolking, de spitstechnologieën en het feit dat er meer onderzoeken worden aangevraagd. Frank Vandenbroucke, minister van Gezondheid, betoogde voor de leden van de Senaatscommissie Sociale Zaken dat de gezondheidszorg toegankelijk moet zijn voor iedereen.

Geen overfacturering

De maximumfactuur is zeker een eerste maatregel waardoor de kosten voor de patiënt beperkt kunnen worden naargelang zijn inkomen. De minister merkt op dat de patiënten al te vaak niet weten hoeveel ze moeten betalen. Hij zal alles in het werk stellen om "komaf te maken met ongecontroleerde en niet-gereglementeerde factureringen". "De patiënten moeten tariefzekerheid hebben en zekerheid over de wettelijke terugbetaling, maar ze moeten ook weten wat niet verzekerd is."

De patiënt beter responsabiliseren

De minister wil echter ook overconsumptie van zorgenverstrekking tegengaan en de patiënt meer responsabiliseren. Dat betekent bijv. dat de patiënt genoegen zal moeten nemen met "de meest vanzelfsprekende en (meestal) goedkoopste vervangoplossingen". De minister vindt dat generische geneesmiddelen een goede oplossing zijn om de kosten voor klassieke geneesmiddelen te drukken. De referentieterugbetaling, d.w.z. het gedeelte dat door het RIZIV ten laste wordt genomen, is een manier om de patiënt te responsabiliseren. De minister stelt ook dat mensen vaker dan gerechtvaardigd is naar de spoedgevallendienst gaan.

Artikel gepubliceerd door op 03/06/2002

Bronnen: naar een toespraak van Minister Vandenbroucke tijdens het colloquium 'Evolutie in de arts-patiëntrelatie. Welke responsabilisering? Welke vorm van organisatie?' in de senaat, 24 mei 2002.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten

image_format_460_230

Kinderarts of huisarts?

 • Moet de arts van uw baby een kinderarts of een huisarts zijn? Ideaal is als u op beiden een beroep kunt doen. Zo kunt u ...
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating