• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  1 mening
 • Commentaren (0)

Radiologie: opgelet voor allergie!

Radiologie: opgelet voor allergie!Bij sommige radiologische onderzoeken worden jodiumhoudende contraststoffen toegediend die, zoals de naam het zegt, het contrast van de bekomen beelden verhogen. Men kan echter allergisch zijn voor dergelijke contraststoffen en dat kan soms zware problemen veroorzaken, die men moet trachten te vermijden.

Jodiumhoudende contraststoffen laten de X-stralen niet door en kunnen dan ook een beeld geven van de holten waarin ze worden geïnjecteerd. Bij een intraveneuze urografie (IVU) zal de contraststof de contouren van de nierslagaders en daarna van de urinewegen tekenen. Die producten worden ook gebruikt bij angiografie (beeldvorming van de slagaders en de hartholten), flebografie (beeldvorming van de aders), onderzoek van de slokdarm, de maag en het duodenum en soms bij een CT-scanonderzoek.

Contraststoffen zijn dus zeer nuttig. In één geval op 1.000 kunnen ze potentieel ernstige allergische problemen veroorzaken. Dergelijke accidenten moeten dan ook worden voorkomen, te meer daar de risicofactoren nu goed gekend zijn:

 • antecedenten van een vroegere reactie op een jodiumhoudende contraststof: netelroos (urticaria), oedeem van Quincke,
 • atopisch terrein, d.w.z. astma, allergische rhinitis of eczeem,
 • allergie voor schaaldieren,
 • hartaandoening (congestieve hartinsufficiëntie of coronair hartlijden),
 • behandeling met bètablokkers: bloeddrukverlagende middelen (zelfs in de vorm van oogdruppels, tegen glaucoom).

In geval van een risico op allergie worden 12 uur en 2 uur vóór het onderzoek geneesmiddelen toegediend die de allergische reactie verminderen, zoals corticoïden en antihistaminica. Bij patiënten die bètablokkers nemen, wordt bij voorkeur een ander type onderzoek uitgevoerd waarbij geen contraststof moet worden toegediend.

Als u een afspraak maakt met een radioloog, moet u een voorgeschiedenis van allergie of een atopisch terrein steeds melden. In dat geval kan een premedicatie worden voorgeschreven.

Artikel gepubliceerd door op 27/01/2002

Bronnen: Moneret-Vautrin DA et coll. Rev Méd Interne 2001; 22:969-77

Vindt u het artikel interessant?