• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Pyromanie: de onweerstaanbare drang om vuur te stichten...

Pyromanie: de onweerstaanbare drang om vuur te stichten... De voorbije weken zijn er in Europa tal van bosbranden geweest die duizenden hectaren in de as hebben gelegd. Telkens rijst daarbij de vraag: gaat het om een ongeval (door de grote droogte) of is de brand bewust aangestoken en is er kwaad opzet in het spel? Heeft iemand in een bui van verstrooidheid zijn sigarettenpeukje laten vallen in het kreupelhout, gaat het om een crimineel die een rekening wil vereffenen of is het een pyromaan die er genoegen in vindt om een heel bos in lichterlaaie te zien staan?

Pyromanie is al sinds mensenheugenis bekend. In elke handleiding psychiatrie of gerechtsgeneeskunde vindt u er de definitie van terug. En toch wordt de psychologie van de pyromaan nog altijd weinig bestudeerd en blijft onze kennis ervan vrij descriptief. Het mysterie van de pyromanie is met andere woorden nog altijd niet volledig opgehelderd…

Pyromanie: een stoornis in de impulsbeheersing

Om de verschillende psychiatrische aandoeningen te onderscheiden, raadplegen specialisten een specifiek classificatiesysteem, DSM genaamd. Pyromanie is erin terug te vinden in het hoofdstuk stoornissen in de impulsbeheersing, naast pathologisch gokken, kleptomanie (onweerstaanbare drang om te stelen), trichotillomanie (onweerstaanbare drang om z'n haren uit te rukken) en de periodieke explosieve stoornis (het onvermogen om zich te verzetten tegen agressieve impulsen, wat leidt tot ernstige gewelddaden of vernieling van eigendommen).

Al deze stoornissen hebben de volgende elementen gemeen (Naar Psychiatrie, J.D Guelfi, PUF fondamental):

 • een onweerstaanbare drang om schade te berokkenen (vuur stichten, geweld gebruiken, stelen, ...) aan zichzelf of anderen;
 • een lichamelijke en psychologische spanning alvorens over te gaan tot de daad, al dan niet met voorbedachten rade;
 • een gevoel van genot of opluchting na de daad, soms gevolgd door wroeging of schuldgevoelens.

Artikel gepubliceerd door op 26/08/2003

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten