• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  3 mening
 • Commentaren (0)

Psychische ziekten: wat is de rol van de voeding?

Psychische ziekten: wat is de rol van de voeding?

Voeding kan natuurlijk nooit als de enige oorzaak van een psychische ziekte worden beschouwd, maar het is wel bewezen dat er een verband bestaat tussen de kwaliteit (of het gebrek eraan) van onze voeding en psychopathologieën. Dat is met name aangetoond voor depressies, autisme en schizofrenie.

Psychische ziektes: link met de voeding

Ook al kan voeding nooit als de enige oorzaak van een psychische ziekte worden beschouwd, het is wel bewezen dat er een verband bestaat tussen de kwaliteit van onze voeding (of het gebrek eraan) en psychische aandoeningen. Dat is met name aangetoond voor depressies, autisme en schizofrenie.

Professor Marion Leboyer, psychiater en onderzoeker bij het INSERM (Het Franse nationale instituut voor gezondheid en medisch onderzoek), geeft een woordje uitleg: “De impact van een onevenwichtig dieet is heel reëel. We weten dat bij patiënten met psychische problemen bepaalde regels rond levenshygiëne vaak niet worden nageleefd en dat sommige voedingsmiddelen niet vaak genoeg op het menu staan (wat leidt tot bepaalde voedingstekorten zoals van zink, vitamine D of vitamine B9), terwijl andere voedingsmiddelen dan weer te vaak op het menu staan. Er zijn ook twee keer meer gevallen van het metaboolsyndroom (obesitas, te hoge bloedsuikerspiegel of diabetes, hypertensie, verhoogde cholesterol, te hoge triglyceridenwaarden, enz.) bij patiënten met een psychische ziekte - zoals een bipolaire stoornis of schizofrenie - dan bij de gewone bevolking. Men is het er intussen ook over eens dat levenshygiëne - en meer bepaald een evenwichtige voeding - naast geneesmiddelen en psychotherapie een van de drie pijlers in de behandeling van psychiatrische ziektes moet zijn. Net zoals we een hartpatiënt nieuwe regels rond levenshygiëne aanleren, zo zou dat ook moeten gebeuren bij patiënten met een psychiatrische stoornis: een evenwichtige voeding dus, een goede nachtrust, regelmatige lichaamsbeweging, beperking van opwekkende middelen zoals alcohol en koffie, enz. Maar in de praktijk gebeurt dat niet altijd”.

De darmen, het verborgen centrum van psychische ziektes?

De cruciale rol die de voeding blijkt te spelen, is voor een deel toe te schrijven aan de sterke impact van bepaalde tekorten aan vitamines en/of mineralen. Zo is bewezen dat ondervoeding tijdens de zwangerschap het risico op schizofrenie op volwassen leeftijd verdubbelt.  Maar een andere bepalende factor is de invloed die de voeding heeft op het spijsverteringsstelsel, meer bepaald op de darmflora of het microbioom. 

Het microbioom bestaat uit 100.000 miljard bacteriën en weegt één tot vijf kilo. Eigenlijk kunnen hier spreken van een echt nieuw orgaan. Wetenschappers beginnen er ook almaar meer zicht in te krijgen. Zo zou het microbioom een cruciale rol spelen in de lichamelijke, maar ook in de geestelijke gezondheid. Sinds een jaar of tien beginnen onderzoekers verbanden te ontdekken tussen het microbioom en autisme, depressies en het bipolaire syndroom, en angststoornissen. Momenteel bestuderen ze de impact van de verstoring van het normale evenwicht tussen de verschillende micro-organismen in de darmen (dysbiose) - vooral dan de achteruitgang en van bepaalde bacteriële stammen - op psychiatrische stoornissen.

We weten ook dat bepaalde types van voedingsmiddelen (met name overdadig vet- en suikergebruik) dysbiose veroorzaken. Dat leidt tot ontstekingen in het spijsverteringsstelsel en veranderingen in het doorlatend vermogen van de darmbarrière. Hierdoor zouden stoffen van het spijsverteringskanaal in het bloed kunnen terechtkomen en zo auto-immuunziektes kunnen veroorzaken.

Artikel gepubliceerd door op 15/06/2016

Bronnen: • (*) Professor Marion Leboyer, psychiater en onderzoeker bij het INSERM (Het Franse nationale instituut voor gezondheid en medisch onderzoek)

• « Le microbiote et la santé humaine », synthèse FFAS, 2014

• G. Fond, 2015

Vindt u het artikel interessant?