• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Psychiatrische instellingen: minder duur

Psychiatrische instellingen: minder duurRecent werden er maatregelen genomen om wat te doen aan de kosten en het inkomen van patiënten die in psychiatrische instellingen verblijven.

De ziekenhuiskosten en de kosten voor een verblijf in een psychiatrische instelling zijn voor veel patiënten vrij hoog. Vanaf 1 januari 2003 zal een verblijf in een psychiatrische instelling minder duur zijn voor patiënten die deel uitmaken van een gezin. Vanaf die dag zullen die patiënten inderdaad een hogere tegemoetkoming krijgen.In België bedraagt de prijs van een verblijf in een psychiatrische instelling momenteel 84,9 euro per dag. Het RIZIV betaalt 55,8 euro terug of 60,92 in geval van een mentale handicap. Bovendien komt de Staat nog tegemoet in het bedrag dat ten laste blijft van de patiënt. Maar zelfs als de patiënt de hoogste tegemoetkoming krijgt, moet hij zelf nog 19,18 euro per dag betalen.

Minder kosten

Voor patiënten die deel uitmaken van een gezin, zal die situatie veranderen. De tegemoetkoming van de Staat, die momenteel hoogstens 9,92 euro per dag bedraagt, zal worden verhoogd tot 12,39 euro per dag. “Parallel daarmee zullen nog twee andere categorieën worden gecreëerd: alleenstaanden die recht hebben op een hogere tegemoetkoming (van 7,44 euro) en alleenstaanden die er geen recht op hebben (tegemoetkoming van 3,72 euro). De patiënten die deel uitmaken van die categorieën (die in de bestaande reglementering bevoordeeld waren), zullen verder worden terugbetaald volgens de oude regels”, preciseert de persmededeling.

Meer inkomsten!

Die beslissing werd op 6 december goedgekeurd door de Ministerraad en is een logische aanvulling op de wetgeving betreffende de psychiatrische ziekenhuizen die in juli 2002 werd aangepast en waarbij de financiële lasten voor de patiënt werden verlicht.De maatregel betreft ook de inkomsten van patiënten die in een psychiatrische instelling verblijven. Die patiënten moeten steeds kunnen beschikken over een inkomen dat minstens even hoog is als het integratie-inkomen. Als hun inkomen na aftrek van de verblijfkosten en 150 euro zakgeld per maand onder dat integratie-inkomen daalt, moet het OCMW, waarvan de psychiatrische instelling afhangt, het verschil bijleggen. Het OCMW kan de kosten daarvoor gedeeltelijk van de Staat terugvorderen: 15% in 2003, 30% in 2004 en 60% vanaf 2005.

Artikel gepubliceerd door op 17/12/2002

Bronnen: Persmededeling van de Ministers Frank Vandenbroucke en Jef Tavernier, 9 december 2002.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten