• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  1 mening
 • Commentaren (0)

Psoriasis : verhoogd infarctrisico

Psoriasis : verhoogd infarctrisicoPsoriasis is een vaak voorkomende huidziekte die het risico van myocardinfarct verhoogt, vooral bij jongeren. Deze nieuwe informatie wijst erop dat men bij mensen met psoriasis systematisch op zoek moet gaan naar cardiovasculaire risicofactoren, om die te kunnen beïnvloeden.

Psoriasis en myocardinfarct : een ontstekings- en immuunziekte

Psoriasis is een ontstekings- en immuunziekte die 2 tot 3 % van de bevolking treft. Deze huidziekte komt tot uiting in de vorm van rode vlekken en een versnelde vermenigvuldiging van de opperhuidcellen.
Cardiovasculaire ziekten bevatten zelf ook ontstekings- en immuuncomponenten. Het is op die manier dat er een verband werd ontdekt tussen psoriasis en myocardinfarct dat later door bepaalde studies werd bevestigd.

Myocardinfarct : hoger risico in geval van psoriasis

De jongste studie volgde een cohorte van de algemene bevolking, met personen van 20 tot 90 jaar. Meer dan 557.000 controlepersonen werden vergeleken met 127.000 patiënten met lichte psoriasis en 3.800 patiënten met ernstige psoriasis.
In de controlegroep kreeg 2 % een myocardinfarct, tegen 2,9 % bij patiënten met ernstige psoriasis.

De auteurs stellen vast dat het risico dat iemand een myocardinfarct krijgt, hoger is in geval van psoriasis. Dit risico stijgt bij jongeren en wanneer de ziekte ernstig is. Het risico is dus recht evenredig met de ernst van de psoriasis, maar neemt ook af met de leeftijd. Toch is het zelfs op 60 jaar nog altijd hoger dan bij de algemene populatie.

In de praktijk moet bij jongeren met een ernstige vorm van psoriasis gezocht worden naar cardiovasculaire risico's die moeten worden gevolgd en beïnvloed: overgewicht, roken en gebrek aan beweging voorkomen, en regelmatig bloedsuikerspiegel, cholesterolgehalte en bloeddruk meten.

Artikel gepubliceerd door op 07/11/2006

Bronnen: Gelfand J. et al., JAMA, 296 (14): 1735-41, 2006.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten