Progressieve glazen: een geluk of een beproeving?

Progressieve glazen: een geluk of een beproeving?

Met progressieve of multifocale glazen kunt u van op elke afstand goed en duidelijk zien. Ze bieden de ideale oplossing om zowel presbyopie (ouderdomsverziendheid) te corrigeren als een andere gezichtsstoornis zoals hypermetropie (verziendheid), astigmatisme of myopie (bijziendheid). Maar opgelet: progressieve glazen vereisen een zekere aanpassingsperiode, die in zeldzame gevallen zelfs onoverkomelijk kan zijn.

Van presbyopie tot progressieve glazen…

Presbyopie is een natuurlijke evolutie van het zicht. Met het ouder worden, wordt de ooglens minder soepel, waardoor haar accommodatievermogen afneemt. Het gevolg is dat we vanaf de leeftijd van 45 jaar moeilijkheden ondervinden om van dichtbij te zien: we strekken de armen om te lezen, we krijgen de draad slechts met moeite in de naald en we hebben meer licht nodig om te lezen…

Wat moeten we dan doen? Een gewone bril dragen met unifocale glazen of kiezen voor progressieve glazen, waarvan het voordeel is dat ze zowel het zicht van ver als dat van dichtbij corrigeren. Deze oplossing is ideaal voor mensen die naast presbyopie ook last hebben van een andere gezichtsstoornis (myopie, hypermetropie, astigmatisme). Men kan met andere woorden met slechts één bril even goed zien van ver als van dichtbij.

Progressieve glazen combineren inderdaad verschillende sterktes, gaande van een zone om ver te zien in het bovenste deel van het glas tot een zone voor dichtbij onderaan, en dat zonder abrupte overgang zoals dat het geval is bij bifocale of trifocale glazen.

Dat is de reden waarom bifocale glazen (en zelfs trifocale glazen met een tussenliggende correctiezone) tegenwoordig minder gegeerd zijn dan de progressieve glazen. Sommige mensen slagen er inderdaad niet in zich aan te passen aan de plotse overgang tussen de verschillende correctiezones.

Dit gezegd zijnde, progressieve glazen vereisen eveneens een aanpassingsperiode, waarvan de duur van persoon tot persoon kan verschillen. Sommige gewoonten moeten bijvoorbeeld gewijzigd worden: eerder de ogen dan het hoofd bewegen om recht voor u te kijken, maar het omgekeerde om opzij te kijken. En hoewel het niet zo vaak voorkomt, slagen sommige mensen er nooit in om hieraan te wennen.

 

Hoe komt u te weten of u erin zult slagen te wennen aan progressieve glazen?

Het antwoord op deze vraag is zeer belangrijk, zeker als men rekening houdt met het feit dat de aankoop van een bril zeer duur kan zijn! Het is echter niet gemakkelijk vooraf te weten of men aan progressieve glazen zal kunnen wennen. Dit zijn onze twee raadgevingen:

1) Beslis niet overhaast en begin met een gesprek met uw opticien, die u de verschillende soorten glazen en de nieuwe generaties progressieve glazen zal voorstellen. Vergeet ook niet dat het montuur en de afstellingen uitgevoerd door uw opticien (onder meer het centreren van de glazen) even belangrijk zijn. Neem dus de tijd om goed na te denken alvorens een beslissing te nemen.

2) Opteer voor een opticien die u een aanpassingswaarborg aanbiedt. Dit is trouwens de eerste vraag die u moet stellen. U hebt dan de waarborg dat u de mogelijkheid krijgt om andere glazen te kiezen als u na een aantal weken en verschillende afstellingswijzigingen uitgevoerd door de opticien, nog niet kunt wennen aan uw progressieve glazen.

Besluit: de keuze van de juiste opticien is voor u zeer belangrijk!

Artikel gepubliceerd door op 20/06/2011

Bronnen: Hervé Joly en Julie Joly, "Savoir (bien) vieillir" (Goed oud kunnen worden), uitg. Flammarion.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten

image_format_460_230

Waar dient een bril voor?

 • Een bril wordt voorgeschreven na een oogonderzoek.  
  Als de gezichtsscherpte onvoldoende is zonder correctie, krijgt u ...
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating