Preventie van de ziekte van Alzheimer: hoever staan we?

Preventie van de ziekte van Alzheimer: hoever staan we?

De ziekte van Alzheimer en dementie in het algemeen boezemen ons allemaal angst in. Vaak krijgen we de boodschap dat we er ons tegen kunnen beschermen. Maar wat zegt de wetenschap precies? We gingen dit aftoetsen bij prof. Laurence Ris, diensthoofd Neurowetenschappen aan de Universiteit van Bergen (Mons).

Tegen de ziekte van Alzheimer: risicoverlagend gedrag

In sommige gevallen worden bepaalde gewoonten aangeraden omdat ze het risico op de ziekte van Alzheimer zouden verlagen. Zonder evenwel de precieze redenen te kennen van dit gecombineerde effect, en zonder de zekerheid te hebben dat dit echt te danken is aan het gedrag in kwestie. Ziehier de populairste tips:

  • Regelmatig bewegen.
  • Uw brein trainen (meer bepaald: studeren en intellectueel stimulerend werk verrichten).

Personen die deze gewoonten aankweken, zijn minder gevoelig voor de ziekte van Alzheimer dan personen die ze nooit toepassen. De precieze oorzaak van dit beschermend effect is echter nog niet bekend.

Tegen de ziekte van Alzheimer: de hersenen beschermen

Wel staat vast dat gezonde hersenen beter bestand zijn tegen de ziekte van Alzheimer. Vandaar dat een goede preventie erin bestaat, alles te vermijden dat de hersencellen kan beschadigen:

  • Alcohol
  • Tabak
  • Wonen of werken in een zeer sterk vervuilde omgeving
  • Trauma’s (zware ongevallen, maar ook lichte, maar herhaalde schokken, zoals bij het boksen).

Artikel gepubliceerd door op 09/09/2015

Bronnen: " Prévenir - Alzheimer, cancers, Infarctus et vivre en forme plus longtemps ", Drs Philippe Presles et Catherine Solano. Editions Robert Laffont, 2006.

Vindt u het artikel interessant?