• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Prenatale echografieën: alleen voor artsen?

Artikel gepubliceerd door op 25/02/2014


Prenatale echografieën: alleen voor artsen?

De Hoge Gezondheidsraad heeft een onlangs een negatief advies gegeven of ten minste een voorzichtheidsadvies met betrekking tot het maken van niet-medische prenatale echografieën.

Overdreven voorzichtigheid of redelijke waarschuwing?

De mode van de pret-echo's

Waar is de tijd dat ouders nog met hun gynaecoloog moesten onderhandelen om een echografische afbeeldingen van hun toekomstige baby te krijgen, door de arts met tegenzin gedrukt op thermisch papier van slechte kwaliteit.

Door de lagere kost van de echografie-technologie, zijn ze vandaag ook bereikbaar geworden buiten medische middens. Meer en meer ouders doen bovendien beroep op bedrijven die hun voorstellen om de baby in 3D en in beweging te echografiëren. De hele marketingtaal is voorhanden: 4D, om 3D in beweging te omschrijven en sommige hebben het zelfs over 5D of affectieve echografie. Met deze affectieve echografie zou, aldus de reclame, "in tegenstelling tot wat gewoonlijk op het doktersconsult gebeurt, een ware affectieve relatie tussen de ouders en de toekomstige baby worden gecreëerd" dankzij beelden van hoge kwaliteit en de tijd die aan de echografie wordt besteed.

Is dit medisch zonder gevaar?

Verwonderlijk genoeg, schuift de Hoge Gezondheidsraad medische argumenten naar voren om zich tegen het maken van pret-echografieën te kanten. Zij wijzen op het feit dat ze de langetermijneffecten niet kennen van een langdurige blootstelling van de foetus aan ultrasone trilling. En dat binnen de context van een souvenir-echografie nu net de blootstelling wordt gerokken, aangezien... dit de bedoeling van het onderzoek is: de foetus zien. Zelfs als het argument van voorzichtigheid gebruikt kan en moet worden, houdt het moeilijk stand.

Laat ons niet uit het oog verliezen:

 • Dat echografie "sonore", dus geluidsgolven gebruikt en geen ioniserende stralen zoals röntgenstralen.
 • Dat prenatale echografie sinds tientallen jaren binnen de medische wereld is gebruikt zonder dat er, a posteriori, ooit schadelijkheid is bewezen.
 • Dat er steeds risicozwangerschappen bestaan die een echografisch toezicht vereisen van meer dan 3 meestal aangeraden prenatale echografieën en dat de blootstelling van deze foetussen aan ultrasone trillingen nooit als gevaarlijk is bestempeld.
 • Dat de medische echografieën, in het bijzonder die van het tweede trimester, die tot doel hebben eventuele misvormingen op te sporen, door heel ervaren echografen moeten worden uitgevoerd. Wat sommige artsen er niet van weerhoudt bijkomende echografieën in hun eigen praktijk uit te voeren, zonder evenwel de techniek te beheersen.

Psychologisch rampzalig

Raar genoeg zegt de Hoge Gezondheidsraad niets over de psychologische gevolgen van dit soort echografieën. Nochtans volstaat het niet voor deze zondagsechografen om op hun websites duidelijk te herhalen dat de echografie geen medisch doel heeft en dat deze echografie om de foetus te ontdekken een ogenblik van puur geluk zal zijn voor zover de realiteit overeenstemt met de belofte.

Want de psychologische aspecten zijn vanzelfsprekend essentieel bij een zwangerschapsechografie. Alleen zijn ze niet altijd wat je je voorstelt.

Dit soort echografie belooft je bijvoorbeeld om het geslacht van de baby te bepalen, voor zover dat dit nog niet door de arts was gebeurd. En als er daar fouten gebeuren? En als de ouders hopeloos een jongen of een meisje verwachtten en zij krijgen het omgekeerde te horen?

En wat als deze onervaren en niet-opgeleide echografen een echt ernstige misvorming ontdekken? Zijn ze dan in staat om de ouders erover te spreken of zwijgen ze in schuldige stilte?

En wat als ze op de echografie een banaal beeld als een misvorming interpreteren, gaan ze er de ouders over aanspreken, ze onvoorstelbare angst aanjagen, totdat ze in een ziekenhuis uitsluitsel krijgen via een echte medische echografie?

En sommige ouders, die gerustgesteld zijn door deze mooie beelden, gaan zij zich onthouden van een echte medische echografie, die nochtans verplicht is?

Het echte gevaar van deze niet-medische echografieën is die van de onbekwaamheid om eventuele medische en psychologische aspecten te interpreteren (vaststelling van het geslacht) en om de communicatie met de klant te voeren die op dat moment een patiënt wordt. Niets meer, niets minder.

Artikel gepubliceerd door op 25/02/2014

Deze post maakt deel uit van de blog van Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste , Blog van de redactie

Vindt u het artikel interessant?
 
Bekijk ook de andere blogposts :
Opsporing van het Downsyndroom: binnenkort een nieuwe test

Door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 26/05/2014 12:15

 • rating
 • rating
 • rating
 • rating
 • rating

Een nieuwe, minder invasieve test De nieuwe test komt er dankzij een misschien wel verrassende ontdekking. Tijdens de zwangerschap circuleert het DNA van de foetus namelijk in het bloed van de moeder....