• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Getuigenissen (0)

Positief denken

Positief denken

Het is geen toeval dat de slogan van Carrefour "En alles wordt mogelijk" aanslaat.

Hij berust alleszins op een manier van denken, het zgn. "positief denken", die ons moet helpen om het leven wat meer door een roze bril te bekijken...

Positief denken betekent zich op positieve wijze uiten, spreken, communiceren.

Als we positief staan ten aanzien van wat ons overkomt, zelfs in situaties van tegenspoed, kunnen we er gemakkelijker het hoofd aan bieden en reageren om een goede oplossing te vinden.

Als we daarentegen iedere dag zeggen dat “het leven moeilijk is”, “dat het niet zal lukken”, “dat we in volle crisis zijn”, hoe kunnen we dan perioden die op affectief, medisch, psychologisch of professioneel vlak wat moeilijker zijn, sereen doorkomen?

Onze woorden drukken vaak verplichtingen uit

Reeds van in de kinderjaren leren we van volwassenen een taal die beladen is met opdrachten: “Je moet iets doen”, “Je mag niet vergeten...”, “Je zou die les perfect moeten kennen” ... Wij erven dus een taal vol verplichtingen en opdrachten.

Die woorden creëren een zekere druk en zetten ons ertoe aan te handelen zonder vreugde en zonder plezier. Telkens als we het nagestreefde doel niet bereiken, krijgen we dan een bitter gevoel van mislukking. De woorden die uitdrukken “Ik moet”, “Het is nodig”, “Ik ben verplicht om...”, “Ik heb geen keuze” beperken precies onze keuzes.

Maar als diezelfde woorden positief worden uitgedrukt, bieden ze nieuwe perspectieven.

Negatieve gedachten vervangen door positieve

Het zou dus goed zijn als we onze negatieve gedachten stelselmatig vervangen door positieve.
Deze techniek is erop gericht de negatieve gedachten te verdringen en een positievere houding aan te nemen ten aanzien van wat ons overkomt om het “mislukkingsgedrag”, dat zich soms onbewust ontwikkelt en het negatieve in het leven zal onderhouden, uit ons diepste wezen te verjagen.

Er is maar één manier om de doeltreffendheid van de methode te toetsen: zelf de proef op de som nemen en herhaaldelijk voor uzelf zeggen “men geest zit vol positieve gedachten”, telkens als er "moet-gedachten" in uw geest opduiken.

Bijgewerkt door Isabelle Eustache op 30/12/2013
Origineel artikel geschreven door op 24/12/2002

Dit artikel maakt deel uit van het dossier Ik zie me graag, dus ik ben!

Vindt u het artikel interessant?