Pneumokok spaart ook kinderen niet

Gepubliceerd door Pierre Dewaele, wetenschappelijk journalist op 30/12/2002 - 00h00
-A +A

Het pneumokokkenvaccin is in België al sinds lang verkrijgbaar voor volwassenen. Maar de ziekte treft ook kinderen; helaas is het vaccin (nog) niet verkrijgbaar in België...

PUB

De pneumokok is, zoals bekend, een ziektekiem die vooral bij de ouderen in onze samenleving toeslaat. Daarom is het pneumokokkenvaccin gratis voor alle 65-plussers. Ter herinnering: het biedt een dekking van 5 jaar, in tegenstelling tot het griepvaccin dat ieder jaar opnieuw toegediend moet worden. Het risico op pneumokokkeninfecties is het grootst tijdens het seizoen van verkoudheden en griep, m.a.w. in de herfst en de winter. Het is de periode waarin vele mensen hoesten en niezen en met een verminderde weerstand kampen. In België worden jaarlijks pakweg 20.000 mensen door een zware pneumokokkeninfectie getroffen. Voor ongeveer 10% van hen is ze fataal.

Ernstige infectie, ook voor kinderen

Deze infectie raakt echter ook kinderen. De pneumokok of Streptococcus pneumoniae verwekt longontsteking, bacteriëmie (aanwezigheid van bacteriën in het bloed), septikemie (bloedvergiftiging) en meningitis, maar ook middenoorontstekingen bij kinderen.Wetenschappelijke studies geven aan dat invasieve pneumokokkeninfecties - en dan vooral de pneumokokkenmeningitis - verantwoordelijk zijn voor een niet te onderschatten morbiditeit en mortaliteit (ziekte- en sterftecijfer). Dat zou zo'n 3 tot 10% belopen. Bovendien zou eenderde van de kinderen die de infectie overleven, ernstige neurologische (20%) en/of auditieve restletsels (15%) vertonen.Het risico is het grootst bij kinderen met een manklopend immuunsysteem (HIV, operatieve verwijdering van de milt, orgaantransplantatie, aangeboren immunodeficiëntie,…), bij kinderen met chronische nier-, hart- of longaandoeningen en bij kinderen in kroostrijke gezinnen of die naar een kinderdagverblijf gaan.

Vaccin dringend verwacht

Net als in onze buurlanden, zoals Frankrijk, stellen we vast dat de gevoeligheid van de S. pneumoniae voor de courant gebruikte antibiotica van jaar tot jaar afneemt. De toenemende weerstand van de S. pneumoniae bemoeilijkt uiteraard de behandeling van de pneumokokkeninfecties.Het vaccin is weliswaar doeltreffend bij volwassenen, maar niet voldoende bij kinderen. Gelukkig is er nu een nieuw, zogenaamd "samengesteld" vaccin ontwikkeld, dat op het vaccin tegen meningitis C lijkt.

Op dit ogenblik is het niet beschikbaar in België, maar dat zou niet lang meer op zich laten wachten. Er loopt namelijk een studie bij Belgische pediaters die uitsluitsel moet geven over de frequentie van de ziekte in ons land en de urgentie om ze te voorkomen.
Gepubliceerd door Pierre Dewaele, wetenschappelijk journalist op 30/12/2002 - 00h00 Vaccins: http://www.vaccins.be
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUB
Lees ook
Pneumokokken: preventieve vaccinatie Geüpdatet op 14/12/2004 - 00h00

Jaarlijks sterven er in de wereld meer dan één miljoen kinderen aan een pneumokokkeninfectie. In België is de pneumokok de belangrijkste oorzaak van bacteriële meningitis bij kinderen onder de vijf jaar. Vandaag bestaat er een nieuw vaccin dat doeltr...

Kinderdagverblijven, verspreiders van meningitis Geüpdatet op 28/01/2003 - 00h00

Voor het eerst toont een studie aan dat kinderdagverblijven een rol spelen in de rechtstreekse overdracht van pneumokokken, bacteriën die meningitis, pneumonie en sepsis veroorzaken. Kinderen die vaak naar kinderdagverblijven gaan, brengen de bacteri...

Minder oorontstekingen sinds de pneumokokkenvaccinatie Geüpdatet op 28/08/2007 - 00h00

De daling van het aantal middenoorontstekingen en het minder vaak inbrengen van buisjes worden bevestigd sinds de invoering van het pneumokokkenvaccin in het vaccinatieschema. Dergelijke informatie bevestigt de noodzaak om deze vaccinatie uit te brei...

Meer artikels