• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Pneumokok spaart ook kinderen niet

Pneumokok spaart ook kinderen nietHet pneumokokkenvaccin is in België al sinds lang verkrijgbaar voor volwassenen. Maar de ziekte treft ook kinderen; helaas is het vaccin (nog) niet verkrijgbaar in België...

De pneumokok is, zoals bekend, een ziektekiem die vooral bij de ouderen in onze samenleving toeslaat. Daarom is het pneumokokkenvaccin gratis voor alle 65-plussers. Ter herinnering: het biedt een dekking van 5 jaar, in tegenstelling tot het griepvaccin dat ieder jaar opnieuw toegediend moet worden. Het risico op pneumokokkeninfecties is het grootst tijdens het seizoen van verkoudheden en griep, m.a.w. in de herfst en de winter. Het is de periode waarin vele mensen hoesten en niezen en met een verminderde weerstand kampen. In België worden jaarlijks pakweg 20.000 mensen door een zware pneumokokkeninfectie getroffen. Voor ongeveer 10% van hen is ze fataal.

Ernstige infectie, ook voor kinderen

Deze infectie raakt echter ook kinderen. De pneumokok of Streptococcus pneumoniae verwekt longontsteking, bacteriëmie (aanwezigheid van bacteriën in het bloed), septikemie (bloedvergiftiging) en meningitis, maar ook middenoorontstekingen bij kinderen.Wetenschappelijke studies geven aan dat invasieve pneumokokkeninfecties - en dan vooral de pneumokokkenmeningitis - verantwoordelijk zijn voor een niet te onderschatten morbiditeit en mortaliteit (ziekte- en sterftecijfer). Dat zou zo'n 3 tot 10% belopen. Bovendien zou eenderde van de kinderen die de infectie overleven, ernstige neurologische (20%) en/of auditieve restletsels (15%) vertonen.Het risico is het grootst bij kinderen met een manklopend immuunsysteem (HIV, operatieve verwijdering van de milt, orgaantransplantatie, aangeboren immunodeficiëntie,…), bij kinderen met chronische nier-, hart- of longaandoeningen en bij kinderen in kroostrijke gezinnen of die naar een kinderdagverblijf gaan.

Vaccin dringend verwacht

Net als in onze buurlanden, zoals Frankrijk, stellen we vast dat de gevoeligheid van de S. pneumoniae voor de courant gebruikte antibiotica van jaar tot jaar afneemt. De toenemende weerstand van de S. pneumoniae bemoeilijkt uiteraard de behandeling van de pneumokokkeninfecties.Het vaccin is weliswaar doeltreffend bij volwassenen, maar niet voldoende bij kinderen. Gelukkig is er nu een nieuw, zogenaamd "samengesteld" vaccin ontwikkeld, dat op het vaccin tegen meningitis C lijkt.

Op dit ogenblik is het niet beschikbaar in België, maar dat zou niet lang meer op zich laten wachten. Er loopt namelijk een studie bij Belgische pediaters die uitsluitsel moet geven over de frequentie van de ziekte in ons land en de urgentie om ze te voorkomen.

Artikel gepubliceerd door op 30/12/2002

Bronnen: Vaccins: http://www.vaccins.be

Vindt u het artikel interessant?