• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Pneumoconiose: een frequente beroepsziekte

Pneumoconiose: een frequente beroepsziekte Silicose bij mijnwerkers is stilaan uitgeroeid, asbestose door inademing van asbestdeeltjes helaas niet. Pneumoconiose is een ernstige en frequente beroepsziekte die tijdig moet worden opgespoord.

In de praktijk

Elk ademhalingsprobleem bij mensen die in de sectoren warmte-isolatie, asbestverwijdering, cement, remvoeringen en koppelingen werken of hebben gewerkt, moet doen denken aan een aandoening die veroorzaakt is door het inademen van asbestdeeltjes. Silicose (door het inademen van silicium) komt dan weer voor in de glasindustrie, de keramiekindustrie (sanitair, betegeling) en in gieterijen, en bij de fabricatie van vuurvaste steen en schuurmiddelen. De patiënt doet aangifte van beroepsziekte bij zijn ziekteverzekeringskas en overhandigt daarbij een attest in drie exemplaren. De adviserend arts doet vervolgens een beroep op deskundigen in pneumoconiose of op een college van drie artsen. Bij erkenning van de ziekte kan de werknemer een vergoeding krijgen.

Wat zijn de oorzaken?

Pneumoconiose wordt gedefinieerd als een niet-kankereuze longziekte die veroorzaakt wordt door inademing van deeltjes (vooral asbest- of siliciumstofdeeltjes). Ze is in Frankrijk de op één na meest voorkomende beroepsziekte. Geïnhaleerde asbest- of siliciumvezels hebben namelijk een fibroserend effect op de longweefsels en het longvlies (pleura). Ze raken erin "verstrikt" en blijven er nagenoeg voorgoed in vastzitten.

Artikel gepubliceerd door op 15/07/2003

Bronnen: Site van de Université Virtuelle de Médecine du Travail (Virtuele Universiteit voor Arbeidsgeneeskunde): www.uvmt.org. U kunt de wetgeving raadplegen via de zoekmotor.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten