• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Plotselinge dood: en als we dat nu eens zouden kunnen voorspellen?

Plotselinge dood: en als we dat nu eens zouden kunnen voorspellen? Een plotselinge dood komt uiteraard altijd onverwacht. En toch wordt ze volgens een aantal Duitse cardiologen meestal voorafgegaan door voortekens die typisch zijn voor angor (angina pectoris) en makkelijk op te sporen zijn. Vandaar dat de preventie nog stukken beter zou kunnen.

Kan een plotselinge dood voorspeld worden?

Bij plotselinge dood treedt een abrupte hart- en ademhalingsstilstand op. Als we echter beter de context zouden kennen waarin dergelijke accidenten zich voordoen en bepaalde voortekens tijdig zouden kunnen herkennen, zou dat de preventie en de eerstehulpmaatregelen ten goede kunnen komen.

Duitse cardiologen bevroegen de spoeddiensten en registreerden in totaal 406 plotselinge overlijdens. Die gebeurden in de volgende omstandigheden:

 • 72 % gebeurde thuis,
 • 67 % deed zich voor in het bijzijn van een ooggetuige, meestal een naaste,
 • in 66 % van de gevallen was bij het slachtoffer eerder een hartziekte vastgesteld.


De typische voortekens van angor

De onderzoekers bevroegen ook spoedartsen en getuigen, om te speuren naar voortekens. En inderdaad: in 80 % van de gevallen was er sprake van voorafgaande symptomen.
Ooggetuigen melden in één op de vier gevallen tekens van angor (angina pectoris) die twee uur aanhouden, en in één op de drie gevallen signalen die minder dan 60 minuten duren.
De typische symptomen van angor zijn: een drukkend, beklemmend, brandend of pijnlijk gevoel in de borst dat kan uitstralen naar de nek, de onderkaak of de arm.

Conclusie: plotselinge dood treedt in de meeste gevallen thuis op, in het bijzijn van een naaste en bij patiënten die al een hartziekte hebben.
Eén à twee uur voor het fatale accident doen zich de typische symptomen voor van angor, waardoor de getuige de tijd heeft om de spoeddiensten te waarschuwen.
Vandaar dat de naaste omgeving van risicopersonen goed moeten worden voorbereid, zodat ze weten hoe ze moeten reageren. Het volstaat daarbij niet hen te informeren: ze moeten ook de principes van EHBO onder de knie krijgen.

Artikel gepubliceerd door op 31/10/2006

Bronnen: Müller D. et coll., Circulation, 114 : 1146-50, 2006.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten