• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Plotse dood: autopsie moet vaker gebeuren

Plotse dood: autopsie moet vaker gebeurenPlotse dood bij zeer jonge kinderen heeft nog niet al zijn geheimen prijsgegeven. Het is derhalve wenselijk dat alle middelen gebruikt worden om dit multifactorieel fenomeen beter te bestuderen en te bestrijden. Een autopsie wordt tegenwoordig slechts in 20% van de gevallen gerealiseerd. Bovendien hebben de ouders vaak een dubbelzinnige remmende ingesteldheid.

In april jongstleden heeft senator Alain Destexhe (PRL) een wetsvoorstel ingediend dat tot doel heeft de uitvoering van autopsieën te reglementeren ingeval het overlijden plots gebeurt en medisch niet uitgelegd kan worden bij een kind jonger dan één jaar. Deze tekst kende reeds meerdere evoluties en werd recent gestemd door de Senaat.

Het huidige voorstel van senator Destexhe ziet er als volgt uit:

1) De ouders kunnen een autopsie aanvragen om de oorzaak van de onverklaarde dood te achterhalen.2) De arts die het overlijden vaststelt moet de ouders inlichten omtrent deze mogelijkheid.3) Het lichaam van het kind dient geborgen te worden in een gespecialiseerd centrum voor plotse dood.

De huidige preventieve maatregelen tegen plotse dood bij zeer jonge kinderen omvatten o.a. de volgende elementen: verluchting van de kamer van de baby, vermijden van de ventrale ligging tijdens het slapen, niet roken in aanwezigheid van de baby,...

Artikel gepubliceerd door op 10/12/2001

Bronnen: La Dernière Heure. 30 november 2001. Auteur: J.M. Titel: "Mort subite: favoriser l'autopsie".

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten