• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Pijn op het werk: praat erover!

Pijn op het werk: praat erover! Angst of taboe: over pijn op het werk wordt zelden openlijk gepraat, ook al heeft een groot deel van de werkende bevolking er af en toe last van.

Een verontrustende vaststelling

35 % van de beroepsbevolking had de voorbije 12 maanden last van pijn op het werk. Bijna 39 % van die groep verklaart elke dag pijn te hebben op het werk, 20 % één keer per week en 20 % minstens één keer per maand. Deze cijfers wijzen op een echte malaise bij de werkende bevolking, gedeeltelijk door het gebrek aan communicatie binnen en buiten het bedrijf. Pijn wordt vaak als teken van zwakheid beschouwd. Vandaar dat werknemers aarzelen om erover te praten met de bedrijfsarts! De symptomen zijn divers en gevarieerd, en hangen af van het soort werk, het geslacht en de werkomstandigheden. Het meest getroffen lichaamsdeel is - dat hoeft niet te verbazen - de rug. Ongeveer 1 op de 2 werknemers die klagen over pijn, heeft rugpijn. Dan volgen de armen, het hoofd en de benen, waar 15 % van de beroepsbevolking last van heeft. Verontrustende vaststelling: 7 % van de werknemers voelt zich niet in staat om hun werk correct te blijven uitoefenen zodra de eerste pijnsymptomen optreden.

Wat kan eraan gedaan worden?

Om pijn op het werk te bestrijden, maar vooral om de communicatie te verbeteren, besloot de Pain Advisory Board, een werkgroep rond pijnbestrijding, om in oktober, tijdens de Europese week tegen pijn, een nationale studiedag te organiseren. Deze dag had niet alleen als doel de professionals aan te zetten tot dialoog en reflectie, maar ook de meest getroffen groep van de beroepsbevolking. Uit de enquête van de Pain Advisory Board bleek ook dat de werknemers niet tevreden zijn over de aanpak van hun bedrijf. Zo vindt slechts 15 % dat hun probleem ernstig genomen wordt, terwijl 27 % vindt dat er niet naar hen geluisterd wordt of dat hun probleem genegeerd wordt.

Artikel gepubliceerd door op 11/11/2003

Bronnen: De Huisarts nr. 663, 22/10/03.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten