• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

PCB: te laat geïnformeerd!

PCB: te laat geïnformeerd!Men heeft blijkbaar geen lessen getrokken uit het verleden: het heeft een week geduurd vooraleer we wisten dat het kippenvoer dioxines bevatte.

Al beweert men dat een nulrisico niet bestaat en dat men de PCB-besmetting niet eerder had kunnen opsporen en de distributeurs verwittigen, het zaait toch twijfel over het nieuwe Agentschap voor Voedselveiligheid dat na de eerste dioxinecrisis werd opgericht.De besmetting werd vastgesteld op 18 januari en er werd alarm geslagen op 25 januari, maar in die periode werden duizenden kippen op de Belgische markt verkocht. Men zal wel weer zeggen dat het risico voor de gezondheid gering is en vanuit het kabinet van de minister zal het probleem wel weer minimaliseren!

Vanwaar komen PCB's?

Hoe komt het dat meel dat dient om kippen en zelfs varkens te voederen, nog PCB's bevat, met al wat we daar nu over weten? Het is inderdaad zo dat nog nooit iemand is overleden aan een acute intoxicatie door dioxine of -derivaten. Maar de effecten van lage doses dioxine zijn nog niet goed gekend. Ten eerste omdat het moeilijk is de resultaten van dierproeven te extrapoleren naar de mens. Ten tweede omdat waarschijnlijk iedereen eraan wordt blootgesteld. En ten derde omdat verschillende scheikundige stoffen synergistische effecten hebben.Verschillende specialisten wijzen echter op het risico van kanker, hormonale afwijkingen, afwijkingen van het verdedigingsstelsel van het lichaam, foetale afwijkingen, enz.Hoe dan ook, het is niet normaal dat een dergelijke besmetting heeft kunnen plaatsvinden, ook al moeten de gevolgen ervan worden gerelativeerd.

Artikel gepubliceerd door op 03/02/2002

Bronnen: Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (http://www.afsca.be).

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten

image_format_460_230

Milieu als ziekteoorzaak

 • Het milieu is het geheel van factoren die tezamen de omgeving van een organisme vormen.
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating