Patiënt, kent u uw rechten?

Gepubliceerd door Catherine Rasse, medisch journaliste op 15/04/2003 - 00h00
-A +A

Sinds oktober 2002 is er in België een nieuwe wet van kracht die de rechten van de patiënt en de gezondheidswerker regelt. Een kort overzicht…

PUB

Wist u dat België pas in oktober 2002 een specifieke wet inzake patiëntenrechten kreeg? Dat betekent uiteraard niet dat de patiënt daarvoor geen rechten had. Ze waren echter schaars, slecht bekend en soms zelfs onduidelijk of dubbelzinnig. Het bleek dan ook noodzakelijk om ze te bundelen en in een duidelijke wet te gieten, om op die manier de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren. De rechten van de patiënt nauwkeurig formuleren in een eenvoudige en duidelijke wet is immers dé manier bij uitstek om:

  • de kwaliteit van de relatie met de gezondheidsprofessional te verbeteren
  • de patiënt aan te moedigen om keuzes te maken, beslissingen te nemen en meer verantwoordelijkheid op te nemen voor zijn eigen gezondheid.
De wet is niet alleen van toepassing op patiënten, al dan niet op hun verzoek, maar ook op gezondheidsprofessionals, of het nu gaat om artsen, apothekers, ergotherapeuten of vroedvrouwen. In de toekomst zal ze ook gelden voor klinisch psychologen, psychotherapeuten, seksuologen en geregistreerde beoefenaars van alternatieve geneeskunde. Ze is dan ook zeer breed...

Wat houden deze patiëntenrechten nu concreet in?

  • het recht op kwaliteitszorg
  • het recht op vrije keuze van de gezondheidsprofessional. Dat recht is evenwel niet absoluut. Zo kan het beperkt worden in het kader van de arbeidsgeneeskunde, de gedwongen opname van geesteszieken, voor gedetineerden en geïnterneerden enz.
  • het recht op informatie: de professional moet de patiënt alle informatie geven die hij nodig heeft om inzicht te hebben in zijn gezondheidstoestand en de vermoedelijke evolutie ervan.
  • het toestemmingsrecht: geen enkele behandeling mag gestart of voortgezet worden zonder toestemming van de patiënt.
  • het patiëntendossier: elke patiënt heeft recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard dossier.
  • het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  • het recht op klachtenbemiddeling: wanneer de patiënt vindt dat één van zijn rechten geschonden is, mag hij een klacht indienen bij een lokale of federale bemiddelingsdienst.
Elk recht bevat uiteraard heel wat details en nog meer uitzonderingen.
Gepubliceerd door Catherine Rasse, medisch journaliste op 15/04/2003 - 00h00 Publicatie 'Samen Werken aan een Gezondheidszorg op Mensenmaat' van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Milieu.
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUB
Lees ook
Meer artikels