• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Palliatieve zorg en kanker: het resultaat is een hogere levensverwachting!

Palliatieve zorg en kanker: het resultaat is een hogere levensverwachting!

Palliatieve zorgen zijn niet alleen zorghandelingen bij het levenseinde.

Als men er vroeg mee begint, verhogen ze ook de levensverwachting van kankerpatiënten.

Palliatieve zorgen zijn niet wat u denkt

We doen palliatieve zorgen onrecht aan als we ze verwarren met zorghandelingen bij het levenseinde. De uitdrukking palliatieve zorgen wijst gewoon op het geheel van de medische strategieën, die tot doel hebben de symptomen van een ziekte te verzorgen, zonder zich te bekommeren om de oorzaken. Het klopt dus dat palliatieve zorgen niet tot genezing leiden. Toch zorgen ze voor een belangrijke verbetering van het levenscomfort, wat verre van bijkomstig is. Het belangrijkste aspect van palliatieve zorgen is de behandeling van de pijn, maar daar blijft het niet bij. Palliatieve zorgen kunnen ook de volgende aspecten inhouden:

 • Een regelmatige psychologische begeleiding.
 • De preventie van bijkomende stoornissen of aandoeningen, die veroorzaakt worden door de ziekte of door de behandeling ervan: doorligwonden te wijten aan het feit dat de patiënt te lang in dezelfde houding moet liggen, misselijkheid, braken, enz.

 

Palliatieve zorgen verhogen de levensverwachting

Een studie, gepubliceerd in het zeer bekende New England Journal of Medicine, toont aan dat vrij snel na de diagnose met palliatieve zorgen beginnen de levensduur verhoogt van patiënten met vergevorderde longkanker.

De patiënten die palliatieve zorgen kregen, leefden gemiddeld twee maanden langer dan patiënten die er geen gekregen hadden. Minder verrassend is het feit dat de patiënten die palliatieve zorgen kregen, ook genoten van een veel hoger levenscomfort en dat ze tot 50% minder vatbaar waren voor een depressie.

 

Artikel gepubliceerd door op 18/06/2012

Bronnen: Temel, J.S. et al., New England Journal of Medicine, augustus 2010: 2010;363:733-42.

Vindt u het artikel interessant?