• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  1 mening
 • Getuigenissen (0)

Pak voor de broek voortaan uit den boze?

Pak voor de broek voortaan uit den boze?

Het antwoord is onomwonden ja. Een pak slaag is een slecht middel om kinderen op te voeden. Niets rechtvaardigt deze lijfstraffen in de omgang met kinderen. In Frankrijk loopt momenteel een campagne die pleit voor een algemeen verbod. Een unieke kans voor een gesprek met Edwige Antier, een bekend kinderarts en auteur van een boek over ouderlijk gezag zonder geweld*.


Welke ouders maken in de opvoeding gebruik van geweld?

Dr. Edwige Antier: Uit een enquête van 2007 uitgevoerd door de «Union des familles en Europe» blijkt hoe mank de redenering loopt. 87 % van de ouders in Frankrijk geeft toe zijn kind al eens geslagen te hebben, maar zijn er zich ook van bewust dat die aanpak niet helpt, want 85 % verklaart dat (hun) kinderen slecht zijn opgevoed.

Welk nut heeft familiair geweld in de opvoeding?

Dr. Edwige Antier: Geen enkel. Het heeft zelfs een nefast effect op de ontwikkeling en het gedrag van kinderen.  Elke maand verschijnen er studies, vooral dan in de Verenigde Staten, die de negatieve effecten op het gedrag en het leerproces van kinderen aantonen, onder meer bij het ontwikkelen van empathie voor anderen. Medische beeldvorming via MRI laat zien dat bij kinderen die slaag gekregen hebben de hippocampus (het deel van de hersenen dat instaat voor het humeur, het geheugen en het leergedrag), maar ook andere hersenzones minder ontwikkeld zijn.

Artikel gepubliceerd door op 02/07/2013

Bronnen: Interview met dr. Edwige Antier, kinderarts en auteur van «L'autorité sans fessées», verschenen in 2010 bij uitgeverij Robert Laffont.

Vindt u het artikel interessant?