• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Overstromingen: opgelet voor de gevolgen op lange termijn!

Overstromingen: opgelet voor de gevolgen op lange termijn!De recente overstromingen hebben onze landgenoten zwaar getraumatiseerd. Naast de psychologische gevolgen van de overstromingen lopen de slachtoffers een hoger risico op ziekten.

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) had reeds in 2000 gewaarschuwd voor dat risico. Wij geven hier commentaar bij enkele abstracts, maar u vindt de volledige tekst op de website van de Hoge Gezondheidsraad op het adres http://www.health.fgov.be/CSH_HGR/Nederlands/Advies/overstroming1.hgr(versionfinale)bijlage.htm in het Nederlands en op http://www.health.fgov.be/CSH_HGR/Francais/Avis/Inondations(version%20finale)annexe.htm in het Frans.Het betreft echter slechts een advies en heeft geen bindende kracht.De HGR maakt een onderscheid tussen verschillende vormen van overstroming. Wij hebben het hier over de tweede groep.De experts gaan ervan uit dat de risico's in dat geval het grootst zijn. Het zijn immers niet alleen de gebieden in de nabijheid van stromen en rivieren die onder water komen te staan, maar ook kerkhoven en septische putten. Er is dus een risico op bacteriële besmetting.

Opgelet voor water!

Daarom is het gedurende enkele dagen tot weken absoluut verboden putwater of regenwater te gebruiken. Deze maatregel geldt zelfs als het water wordt behandeld of gekookt. Die waters kunnen immers talrijke bacteriën bevatten en moeten dan ook volledig worden behandeld vooraleer ze opnieuw geschikt zijn voor consumptie.In overstroomde woningen is het gevaar minder groot als de huizen worden gereinigd en gedroogd. De bacteriën in vervuild water kunnen immers niet tegen de droogte.Naast besmetting door bacteriën is contaminatie door scheikundige producten nog een ander gevaar. Het water kan immers toxische stoffen opnemen vooraleer het in de huizen stroomt. Er mogen dus geen sporen achterblijven. Mogelijke toxische stoffen zijn meststoffen, scheikundige residu's van stortplaatsen, enz.

Radioactiviteit

In het rapport kunnen we ten vlotte lezen: “Om de uitstoot van radioactieve gassen tot de normen te verlagen, lozen kerncentrales radioactief materiaal in een weinig oplosbare vorm in water als transportmiddel. Die radioactieve modder kan in bezinkingsbakken worden verzameld of rechtstreeks in de waterlopen worden geloosd.” Die modder kan zich mengen met de aarde die zich afzet op gazons en moestuinen. Dat is dus een belangrijke bron van radioactieve besmetting, een reden waarom de modder ook op radioactiviteit moet worden gecontroleerd.

Artikel gepubliceerd door op 14/01/2003

Bronnen: HOGE GEZONDHEIDSRAAD (HGR) Hygiënische maatregelen bij overstroming Herziening van de bestaande adviezen Oktober 2000

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten