• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  1 mening
 • Commentaren (0)

Oud worden? Ja maar zonder het verstand te verliezen!

Oud worden? Ja maar zonder het verstand te verliezen!Door de vergrijzing van de bevolking neemt het aantal personen met dementie toe. Die mensen verliezen hun vermogen om te leren, te herkennen en dingen te onthouden. De geneeskunde staat nog vrij machteloos tegenover die aandoeningen, maar wel kent men reeds enkele factoren die de aandoening zouden kunnen voorkomen.

De geneeskunde heeft sinds het einde van de tweede wereldoorlog enorme vooruitgang geboekt en de levensverwachting is aanzienlijk toegenomen. Wat de ziekten van de hersenen betreft, werd echter heel wat minder vooruitgang geboekt. De hersenen geven hun geheimen niet zo gemakkelijk prijs. Zo kunnen we wel ons lichaam tot op zeer hoge leeftijd gezond houden, maar de hersenen takelen vaak stilaan af en daar staat de geneeskunde nog machteloos tegenover. Met het verouderen van de bevolking zal het aantal personen met dementie nog toenemen. Oorzaken van dementie zijn CVA, neurodegeneratieve ziekten zoals de ziekte van Alzheimer, of gewoon met veroudering van de hersenen zonder andere duidelijke oorzaken. Dementie kan (nog) niet worden genezen, maar de geneeskunde tracht wel de progressie ervan tegen te gaan of de ziekte te voorkomen

Intellectueel actief blijven

Dementie wordt gekenmerkt door een min of meer uitgesproken verlies van de cognitieve functies van de hersenen. De frequentste symptomen zijn geheugenverlies, leerstoornissen, zich niet goed kunnen aanpassen aan nieuwe situaties, desoriëntatie in de ruimte en plaatsen of personen niet goed kunnen herkennen.Meerdere studies hebben reeds aangetoond dat een gevarieerde intellectuele activiteit het risico op het optreden van de ziekte van Alzheimer verkleint. TV-kijken, knutselen, lezen, kaarten, nieuwe plaatsen bezoeken, enz. zijn goede prikkels die de mentale functies van de hersenen "wakker" kunnen houden, functies die anders zouden inslapen.

De bloedcholesterolspiegel verlagen

Artsen hebben ook aangetoond dat cholesterolverlagende middelen (geneesmiddelen die de cholesterolspiegel in het bloed verlagen) en met name de statines een gunstig effect hebben. Statines halveren het risico op het optreden van dementie bij personen jonger dan 80 jaar. Volgens een Duits team zouden de statines een beschermend effect hebben doordat ze het metabolisme van cholesterol in de hersenen verminderen.Wie oud wil worden en toch goed bij verstand wil blijven, heeft er dus alle belang bij te zorgen voor een intellectuele activiteit en zijn bloedcholesterolspiegel te controleren.

Artikel gepubliceerd door op 01/04/2002

Bronnen: Yaffe, Archives of Neurology 2002; 59: 378-384.

Vindt u het artikel interessant?