• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Osteoporose: niet alleen een vrouwenziekte!

Osteoporose: niet alleen een vrouwenziekte! Osteoporose treft niet alleen vrouwen, maar kan ook de levenskwaliteit van mannen zwaar aantasten.

In België lijden ongeveer 600.000 mensen aan osteoporose, maar wordt slechts één op de vijf ervoor behandeld. Elk jaar doen zich naar schatting 13.000 heupbreuken voor door osteoporose. En tot 20 % van de patiënten overlijdt binnen twaalf maanden na de operatie.

De botstructuur laat het afweten

Osteoporose is een algemene of lokale atrofie van het skelet door een verminderde activiteit van de botstructuur. Er sterft meer bot af dan er hersteld wordt. Deze chronische aandoening veroorzaakt pijn, skeletvervormingen en spontane breuken. Eén op de drie vrouwen en één op de acht mannen (op gevorderde leeftijd) wordt getroffen door botontkalking.

Ook mannen worden bedreigd

Vrouwen lopen een hoger breukrisico, aangezien mannelijke beenderen om puur anatomische redenen een hogere mechanische weerstand, en omdat vrouwen langer leven dan mannen. Toch is het risico ook bij mannen aanzienlijk, ook al doet het zich gemiddeld pas vijf jaar later voor dan bij vrouwen. Volgens een epidemiologische studie zouden er zich in 2025 zonder sensibiliseringscampagne op wereldvlak zelfs 3,94 miljoen heupbreuken kunnen voordoen, waarvan 2,78 miljoen bij vrouwen en 1,16 miljoen bij mannen. Bij bejaarde mannen zijn de gevolgen van een heupbreuk nog ernstiger dan bij vrouwen, want ze zijn meestal kwetsbaarder en hebben meer onderliggende aandoeningen.

Artikel gepubliceerd door op 16/11/2004

Vindt u het artikel interessant?