• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Opgelet voor gebroken tanden!

Opgelet voor gebroken tanden!De meeste "tandbreuken" worden opgelopen tijdens de kinderjaren of de adolescentie. Dergelijke ongevallen gebeuren vooral tijdens het spel. Het is voor de ouders belangrijk om spoedgevallen tijdig te herkennen en hun kind ook na het ongeval regelmatig op controle te laten gaan bij de tandarts.

Tandtrauma's komen vaak voor bij zeer jonge kinderen

De meeste ongevallen met melktanden gebeuren tussen 1 en 3 jaar, de periode waarin het kind begint te lopen en zijn omgeving verkent, ook al zijn z'n evenwicht en coördinatie nog niet perfect. Valpartijen zijn dan ook legio, met de snijtanden als eerste slachtoffers. Zoals dr. Chantal Naulin Ifi tijdens haar voordracht benadrukte: melktanden vallen hoe dan ook uit, dus is het essentieel om de kiem van de permanente tand kost wat kost te behouden. Of het nu gaat om een expulsie (losrukken) van de tand, een intrusie (naar binnen geduwd of geslagen zijn), een kroonfractuur of een luxatie: de jonge patiënt moet naar de tandarts. Die zal zo nodig een radiografie nemen en uitmaken of hij moet ingrijpen, meteen of later, rond 6 à 7 jaar. Ook ongevallen met definitieve tanden zijn frequent. Zo heeft 30 % van alle 12-jarige kinderen er al één of meer trauma's aan opgelopen. In 80 % van de gevallen zijn de centrale bovensnijtanden getroffen, en het meest voorkomende trauma is een gebroken tand (kroonfractuur). De belangrijkste oorzaak zijn sportongevallen (vooral contactsporten zoals gevechtssporten en balsporten, waaronder voetbal) en ongevallen op de speelplaats. Vroegen bleven meisjes er meer van gespaard, maar vandaag worden ze bijna evenveel getroffen als jongens. Wat moet er gebeuren bij de expulsie van een blijvende tand, een verplaatsing of een fractuur?

Een losgerukte blijvende tand is een spoedgeval, want als de tand nog leeft, kan hij weer op zijn plaats gezet worden.

Het slachtoffer moet hoe dan ook binnen het uur naar de tandarts! Slaagt die er in om binnen twee uur de tand weer in te planten, dan heeft die 90 % kans om te overleven. Nadien slinken zijn "reddingskansen" snel. Opgelet: bewaar de tand niet in een zakdoek, want als hij droog bewaard wordt, sterft hij na 30 minuten af! Leg hem onmiddellijk in melk en neem hem vast bij de kroon, zonder de wortel aan te raken. Eventueel mag u de mond reinigen en een kompres aanbrengen, maar zeker geen wattenprop. Bij een tandverplaatsing moet er binnen 24 uur gehandeld worden. Tijdens die periode is het nog mogelijk om de tand terug te plaatsen en te behouden. Voor een wortelfractuur geldt dezelfde termijn. Bij een kroonfractuur daarentegen (als alleen de kroon van de tand gebroken is) is er nog 36 uur tijd. Als de tand nog leeft, kan hij in de loop van de volgende weken gereconstrueerd worden. Op die manier wordt een bacteriële infectie vermeden.

Artikel gepubliceerd door op 01/11/2005

Bronnen: 31e Entretiens de Garancières, 20-23 september 2005, voordracht van dr. Chantal Naulin Ifi.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten