Opgelet voor gebroken tanden!

Gepubliceerd door Isabelle Eustache, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 01/11/2005 - 00h00
-A +A

De meeste "tandbreuken" worden opgelopen tijdens de kinderjaren of de adolescentie. Dergelijke ongevallen gebeuren vooral tijdens het spel. Het is voor de ouders belangrijk om spoedgevallen tijdig te herkennen en hun kind ook na het ongeval regelmatig op controle te laten gaan bij de tandarts.

PUB

Tandtrauma's komen vaak voor bij zeer jonge kinderen

De meeste ongevallen met melktanden gebeuren tussen 1 en 3 jaar, de periode waarin het kind begint te lopen en zijn omgeving verkent, ook al zijn z'n evenwicht en coördinatie nog niet perfect. Valpartijen zijn dan ook legio, met de snijtanden als eerste slachtoffers. Zoals dr. Chantal Naulin Ifi tijdens haar voordracht benadrukte: melktanden vallen hoe dan ook uit, dus is het essentieel om de kiem van de permanente tand kost wat kost te behouden. Of het nu gaat om een expulsie (losrukken) van de tand, een intrusie (naar binnen geduwd of geslagen zijn), een kroonfractuur of een luxatie: de jonge patiënt moet naar de tandarts. Die zal zo nodig een radiografie nemen en uitmaken of hij moet ingrijpen, meteen of later, rond 6 à 7 jaar. Ook ongevallen met definitieve tanden zijn frequent. Zo heeft 30 % van alle 12-jarige kinderen er al één of meer trauma's aan opgelopen. In 80 % van de gevallen zijn de centrale bovensnijtanden getroffen, en het meest voorkomende trauma is een gebroken tand (kroonfractuur). De belangrijkste oorzaak zijn sportongevallen (vooral contactsporten zoals gevechtssporten en balsporten, waaronder voetbal) en ongevallen op de speelplaats. Vroegen bleven meisjes er meer van gespaard, maar vandaag worden ze bijna evenveel getroffen als jongens. Wat moet er gebeuren bij de expulsie van een blijvende tand, een verplaatsing of een fractuur?

Een losgerukte blijvende tand is een spoedgeval, want als de tand nog leeft, kan hij weer op zijn plaats gezet worden.

Het slachtoffer moet hoe dan ook binnen het uur naar de tandarts! Slaagt die er in om binnen twee uur de tand weer in te planten, dan heeft die 90 % kans om te overleven. Nadien slinken zijn "reddingskansen" snel. Opgelet: bewaar de tand niet in een zakdoek, want als hij droog bewaard wordt, sterft hij na 30 minuten af! Leg hem onmiddellijk in melk en neem hem vast bij de kroon, zonder de wortel aan te raken. Eventueel mag u de mond reinigen en een kompres aanbrengen, maar zeker geen wattenprop. Bij een tandverplaatsing moet er binnen 24 uur gehandeld worden. Tijdens die periode is het nog mogelijk om de tand terug te plaatsen en te behouden. Voor een wortelfractuur geldt dezelfde termijn. Bij een kroonfractuur daarentegen (als alleen de kroon van de tand gebroken is) is er nog 36 uur tijd. Als de tand nog leeft, kan hij in de loop van de volgende weken gereconstrueerd worden. Op die manier wordt een bacteriële infectie vermeden.

Gepubliceerd door Isabelle Eustache, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 01/11/2005 - 00h00 31e Entretiens de Garancières, 20-23 september 2005, voordracht van dr. Chantal Naulin Ifi.
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUB
Lees ook
Implantaten: kroon of brug? Gepubliceerd op 20/12/2011 - 12h13

Wat zijn de mogelijkheden als u een of twee tanden kwijt bent geraakt? Uw tandarts kan u daar raad over geven, maar niets belet u om vooraf informatie te vergaren, al was het maar over de begrippen implantaat , kroon en brug .

Een gebroken of losgeslagen tand is een spoedgeval! Geüpdatet op 04/08/2009 - 00h00

Mijn kind is gevallen en is nu een tand kwijt . Hij heeft een slag gekregen en zijn tand is losgekomen . Hij heeft zich gestoten en een stukje tand is afgebroken ... Wat het probleem ook is, u moet dringend op raadpleging bij een tandheelkundige.

Losgerukte tand? Laat hem verzorgen! Geüpdatet op 07/10/2008 - 00h00

Een definitieve tand die wordt uitgerukt kan terug geplaatst worden door de tandarts en overleven. Maar let op, de tand kan alleen worden gered als men handelt met extreme spoed. Pas als aan nog twee voorwaarden is voldaan, kan de operatie slagen.

Meer artikels