• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  1 mening
 • Getuigenissen (0)

Open aandacht, een wapen om met angst om te gaan?

Open aandacht, een wapen om met angst om te gaan?

Bent u constant bang om slecht nieuws te krijgen? Bent u een zwartkijker? Hebt u aldoor het gevoel dat er iets ergs zal gebeuren?

Sommige psychotherapeuten proberen die angst te verzachten met de techniek van de open aandacht.

Wat is open aandacht?

Open aandacht of mindfulness is geïnspireerd op diverse stromingen van oosterse meditatie en werd in de Verenigde Staten in de jaren 1980 voor het eerst gebruikt als therapeutisch hulpmiddel. Vandaag passen psychologen en psychiaters over de hele wereld de techniek toe om stress en angst te behandelen.

Open aandacht kan in twee woorden worden samengevat: ‘hier’ en ‘nu’. Het principe van deze meditatietechniek is om de aandacht of het bewustzijn toe te spitsen op het nu door alle gedachten en gevoelens die opkomen toe te laten zonder er een oordeel over te vellen. Mindfulness vraagt dus niet alleen concentratie, maar ook een bewijs van goodwill tegenover de eigen persoon.

Angst: het heilzame effect van open aandacht

Open aandacht brengt mentaal veranderingen teweeg die heilzaam werken op de angst:

 • Angstige mensen hebben doorgaans de neiging om te vluchten in negatieve gevoelens. Ze bedenken allerlei strategieën om de situaties die angst opwekken, te vermijden. Paradoxaal genoeg wordt hun angst zo alleen maar groter. Door zonder oordelen te kijken naar de gevoelens die met hun angsten samenhangen, kunnen ze de angsten makkelijker het hoofd bieden en er leren mee omgaan.
 • Negatieve anticipatie en doemdenken maken deel uit van het dagelijkse leven van mensen met angststoornissen. Door zich te concentreren op het ‘hier en nu’ leren ze het nu vast te houden en raken ze af van het onaangename piekeren.

Artikel gepubliceerd door op 05/11/2012

Bronnen: Alexandre Heeren, Pierre Philippot, Les interventions basées sur la pleine  conscience: une revue conceptuelle et empirique, in Revue québecoise de psychologie, 2010, 31(3), pp 37-61.Met dank aan Muriel Fuks, psycholoog en psychotherapeut.

 

Vindt u het artikel interessant?