• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Op handen en voeten lopen: een sleutelfactor om te leren lezen

Op handen en voeten lopen: een sleutelfactor om te leren lezen De zintuigen ontwikkelen zou het lezen bevorderen. Dat betekent dat baby's die de fase van het op handen en voeten lopen overslaan en meteen rechtopstaan, later leesmoeilijkheden kunnen krijgen.

Régine Zekri-Hurstel is als neurologe gespecialiseerd in deze problematiek en houdt zich sinds 1987 bezig met de behandeling van leesmoeilijkheden en dyslexie. Op een colloquium over het belang van schoolhandboeken benadrukte ze de essentiële rol van de zintuiglijke ontwikkeling van het kind. De fase van het op handen en voeten lopen overslaan is voor haar geen teken van vroegrijpheid, zoals heel wat ouders denken, maar kan integendeel bijdragen tot leesachterstand.

De auteur heeft het in dit verband over een wijziging van de visuele adaptatie. Een baby die ligt, kruipt of rechtop staat, kijkt immers evenwijdig met zijn lichaam, zonder een bijzondere visuele inspanning te moeten leveren. Kruipen daarentegen vereist dat hij kijkt van boven naar beneden (vogelperspectief), en precies die manier van kijken ontwikkelt de buig- en strekbewegingen van het hoofd. Zonder die fase is de wervelkolom minder soepel en wordt de visuele adaptatie gewijzigd. Het kind zal het later moeilijk hebben om de gewone leeshouding aan te nemen en zal daardoor minder makkelijk leren en minder graag lezen.

Lezen op computer zou hetzelfde soort probleem veroorzaken, want het is makkelijker om zijn hoofd goed recht te houden. Bovendien wordt het woordniveau dan belangrijker dan het zinsniveau. Volgens Régine Zekri-Hurstel heeft het tekstbegrip daaronder te lijden. Ook het gebruik van de muis is als beweging “eenzijdiger” dan de grijpbeweging met duim en wijsvinger die nodig is om de bladzijden van een boek om te slaan, en zou het schrijfproces niet bevorderen.

De zintuigen ontwikkelen, is dan ook noodzakelijk voor de latere leerprocessen. De neurologe legt daarbij de nadruk op de reukzin: “De reuk is de belangrijkste factor om zich dingen te herinneren en ze te memoriseren. Ze draagt voor 95 % bij tot de geheugenvorming, terwijl dat voor de smaakzin en de tastzin 50 % en voor het gehoor en het gezicht slechts respectievelijk 4 % en 3 % is.” Vandaar dat het zo belangrijk is om kinderen zo vroeg mogelijk boeken in handen te geven, zodat ze die kunnen aanraken, voelen en ze zich toe-eigenen. Dat zijn essentiële factoren om het kind te motiveren om te leren lezen en schrijven.

Artikel gepubliceerd door op 10/06/2003

Bronnen: Voordracht van Régine Zekri-Hurstel, neurologe die gespecialiseerd is in leesmoeilijkheden en dyslexie, op een colloquium over het belang van schoolhandboeken, Parijs, mei 2003.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten

image_format_460_230

Moeten baby’s schoenen dragen of niet?

 • Tot voor kort was de raad aan ouders: laat uw kind schoenen dragen zo gauw het begint te lopen. De schoenen moesten ...
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating