Oorsuizen: er bestaan oplossingen

Oorsuizen: er bestaan oplossingen

Oorsuizen, een fenomeen dat gekenmerkt wordt door het horen van 'abnormale' geluiden, is voor velen een relatief onbekend verschijnsel, zelfs voor de mensen die er het slachtoffer van zijn.

Een stand van zaken over een aantal heersende opvattingen… die nochtans fout zijn.

Oorsuizen, wat is dat?

Oorsuizen (ook tinnitus genoemd) is een verschijnsel waarbij de patiënt geluiden hoort, die door niemand anders in zijn buurt gehoord worden. Het kan gaan om een sissend, brommend, fluitend of ander geluid, dat zich op verschillende manieren uit: via één of twee oren, continu of onderbroken, het kan zorgen voor lichte hinder, maar het kan ook zeer ernstige gevolgen hebben (sociale problemen, depressie, arbeidsongeschiktheid…).

Oorsuizen gaat soms gepaard met een fenomeen dat 'hyperacusis' genoemd wordt, een overgevoeligheid voor geluid of voor sommige geluiden.

 

Artsen kunnen niets doen tegen oorsuizen: fout!

Het klopt wel dat de geneeskunde niet over veel middelen beschikt tegen oorsuizen. Omdat de artsen de oorzaak van dit hinderlijk fenomeen niet kennen, beschikken ze niet over de mogelijkheid om het probleem te voorkomen of te genezen. Dat betekent echter niet dat ze machteloos staan!

In geval van zeer uitgesproken oorsuizen, dat 48 uur na een oortrauma nog steeds aanwezig is, moet zonder langer te wachten een nko-arts geraadpleegd worden. Als dat oorsuizen al langer hinderlijk is, moet eveneens een specialist geraadpleegd worden.

Er zijn op dit gebied meer en meer deskundige artsen en er bestaan in België ook enkele tinnitusklinieken ('oorsuisklinieken'). Een psychotherapie, en in het bijzonder een hypnosetherapie of een cognitieve gedragstherapie, kan zeer doeltreffend zijn.

 

Bijgewerkt door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 09/06/2015
Origineel artikel geschreven door op 07/05/2013

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten