• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Ook passief roken veroorzaakt kanker!

Ook passief roken veroorzaakt kanker! Passief roken staat wel degelijk in de lijst van kankerverwekkende factoren. Het is ondertussen onomstotelijk bewezen dat blootstelling aan tabaksrook longkanker kan veroorzaken.

Het gaat om een grootschalige studie bij meer dan 120.000 Europeanen tussen 35 en 74 jaar, die gedurende zeven jaar gevolgd werden. Ze hadden nooit gerookt of waren al minstens tien jaar gestopt. Via een vragenlijst werd nagegaan of en in welke mate ze passief rookten.

Alle nieuwe gevallen van long-, farynx- en larynxkanker werden systematisch geregistreerd, net als alle sterfgevallen als gevolg van chronisch obstructief longlijden (COPD) of emfyseem. Het ging in totaal om 97 gevallen van longkanker, 20 gevallen van kanker van de bovenste luchtwegen en 14 overlijdens door de complicaties van COPD of emfyseem.

Om de intensiteit van het passief roken te meten, werd bij meer dan 1.500 willekeurig gekozen personen het cotininegehalte in de urine gemeten. Cotinine is een specifieke merkstof voor de actieve of passieve blootstelling aan tabaksrook.

Uit de resultaten blijkt allereerst dat 2 % van de deelnemers ten onrechte beweerde niet te roken. Eén derde van de vrijwilligers bleek bijna voortdurend passief bloot te staan aan tabaksrook. Deze personen liepen 30 % meer risico op ernstige accidenten. Daarnaast werd een genetische analyse uitgevoerd om te speuren naar genen die betrokken zijn bij de cancerogenese van de longen en de bovenste luchtwegen. Die bevestigt dat passief roken het kankerrisico aanzienlijk verhoogt.

De auteurs stellen ook vast dat dit risico stijgt bij ex-rokers. Die zijn wellicht extra kwetsbaar door hun vroegere rookgewoonten.

Schrijf u gratis in op de newsletter van e-gezondheid !

Artikel gepubliceerd door op 08/03/2005

Bronnen: Vineis P. et coll., BMJ, 1 februari 2005.

Vindt u het artikel interessant?