• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Onze zomerreeks : Vliegtuigreis en risico op overdracht van malaria!

Onze zomerreeks : Vliegtuigreis en risico op overdracht van malaria!In een vliegtuig brengt men enkele uren door in een beperkte gesloten ruimte waarin de lucht problemen kan oorzaken.

Bij het onderhoud van het vliegtuig op de grond kan men bijna niet vermijden dat insecten het vliegtuig in en uitvliegen. Muggen kunnen ernstige ziekten overdragen en zijn ook grote reizigers. De eerste observatie van dergelijke vectoren aan boord van een luchtvaartuig werd gedaan in Kenia in 1932. In Afrika is gemiddeld 2 tot 3% van de muggen drager van de dodelijke vorm van malaria. De muggen kunnen de ziekte tijdens de reis en op de plaats van bestemming overdragen, tenminste als ze in dat klimaat kunnen overleven. In Europa werden tussen 1997 en 1998 78 gevallen van luchthavenmalaria (de besmetting gebeurt op of dichtbij de luchthaven) genoteerd. De mortaliteit (sterfte) bedroeg meer dan 5%. In dezelfde periode hebben 7 personen malaria opgelopen in het vliegtuig (besmetting aan boord van het vliegtuig).

De muggen uitroeien

Door de insecten die zich in het vliegtuig bevinden, uit te schakelen, verkleint men het risico van de twee vormen van malaria. Deze eliminatie is essentieel voor vluchten vertrekkend van luchthavens in streken waar malaria frequent voorkomt, voor vluchten met een tussenlanding op die plaatsen en voor vluchten afkomstig uit risicogebieden. De methoden die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) worden aanbevolen om insecten in vliegtuigen te vernietigen (bijv. verstuiving van aërosols of residuele behandeling om de twee maanden) zijn veilig en doeltreffend als ze correct worden toegepast. Dit betekent ook dat het niet overbodig is de preventie tegen muggen te starten vanaf het vertrek en voort te zetten tot de terugkeer.

De risico's meten

Dat geeft echter wel problemen wat betreft de kwaliteit van de lucht. De verstuiving wordt door de passagiers en soms ook door de bemanningsleden niet goed aanvaard. Sommigen maken zich zorgen over de insecticiden die daarbij worden gebruikt. Bepaalde insecticiden kunnen immers in hoge dosis en op lange termijn giftig zijn. De reizigers moeten zich dus doorgaans geen zorgen maken, behalve misschien sommige kinderen. Anderzijds moet het risico van het gebruik van insecticiden worden afgewogen tegen het risico van overdracht van malaria.Of de ongerustheid al dan niet terecht is, een goede communicatie tussen de luchtvaartmaatschappijen, de gezondheidsautoriteiten en de reizigers is in ieder geval essentieel.

Artikel gepubliceerd door op 09/07/2002

Bronnen: Wereldgezondheidsorganisatie, Gids voor de Reiziger, Uitgeverij Medasso 2002-2003.

Vindt u het artikel interessant?