• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Onvruchtbaarheid bij mannen: is de gsm in het spel?

Onvruchtbaarheid bij mannen: is de gsm in het spel?Er zou een verband kunnen bestaan tussen de verminderende vruchtbaarheid bij mannen en het almaar stijgende gebruik van de gsm. Dat is althans de voorlopige conclusie van een Amerikaans onderzoek dat vaststelde dat bij mannen die hun mobiele telefoon heel veel gebruiken het sperma van slechtere kwaliteit is.

Op dit moment bezit wereldwijd een miljard mensen een gsm. De experts uit de telefoniesector verwachten dat het cijfer over 5 jaar verdubbeld is. Diverse onderzoeken hebben al een mogelijk verband aangetoond tussen de achteruitgang van de
vruchtbaarheid bij mannen en het gebruik van de gsm. Maar echte harde bewijzen ontbraken totnogtoe.

Hoe meer mannen telefoneren, hoe kleiner hun vruchtbaarheid

Een recent Amerikaans onderzoek heeft 364 mannen ondervraagd die tussen september 2004 en oktober 2005 behandeld werden voor onvruchtbaarheid. Ze werden onderworpen aan een aantal medische onderzoeken om de hoeveelheid en de kwaliteit van hun sperma vast te stellen. Daarnaast moesten ze ook vragen beantwoorden over de frequentie van hun gsm-gebruik. Bij het merendeel van de mannen lag de concentratie spermacellen wel boven 20 miljoen per milliliter.
Concentraties onder 20 miljoen per milliliter kunnen een indicatie zijn voor verminderde vruchtbaarheid. Maar hoe meer de deelnemers aan het onderzoek verknocht waren aan hun gsm, hoe lager de concentratie aan spermacellen. De gemiddelde concentratie bij de mannen die geen gsm hadden, lag bij 86 miljoen/ml. Bij mannen die hun gsm minder dan 2 uur per dag gebruikten, was dat 76 miljoen/ml, bij de mannen die tussen 2 en 4 uur per dag telefoneerden was dat nog 71 miljoen. De mannen die meer dan 4 uur per dag belden haalden de laagste gemiddelde concentratie, hetzij 66 miljoen/ml. Hoewel de concentratie spermacellen evenredig lijkt af te nemen met het gebruik van de gsm, moet toch worden vastgesteld dat de verschillen niet echt significant zijn. De meting van andere parameters van de kwaliteit van sperma heeft wel een lagere mobiliteit, een kleinere vitaliteit en meer afwijkingen in de vorm van de zaadcellen vastgesteld.

Moderne leefwijze en vruchtbaarheid gaan niet goed samen

De gsm is wel niet het enige moderne snufje dat een negatieve invloed zou kunnen hebben op het sperma. Volgens minstens één studie zou het dragen van wegwerpluiers in de kindertijd de vruchtbaarheid op volwassen leeftijd beïnvloeden, en een andere heeft een verband gelegd tussen het gebruik van laptops en de kwaliteit van het sperma. Maar tot dusver zijn voor geen enkele van deze invloeden onomstootbare bewijzen geleverd. Het staat wel vast dat een verhoogde temperatuur van de teelballen slecht is voor het sperma. Ook roken, alcohol en marihuana zijn niet bevorderlijk voor de kwaliteit van het sperma.
Een gewaarschuwd man is er twee waard!

Artikel gepubliceerd door op 21/11/2006

Bronnen: 62nd annual meeting of the American Society for Reproductive Medicine, New Orleans, 21-25 oktober 2006.

Vindt u het artikel interessant?