• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Ongevallen: opgelet voor de ogen van kinderen!

Ongevallen: opgelet voor de ogen van kinderen!Ongevallen thuis kunnen zeer ernstige gevolgen hebben voor de ogen. Ongevallen voorkomen is uiteraard de beste oplossing, maar als er zich toch een ongeval voordoet, moeten de ouders aandachtig tekenen van eventuele aantasting van de ogen opsporen.

Opsporing van de oogafwijking

Oogafwijkingen bij kinderen kunnen het gevolg zijn van een ongeval thuis. Spatten van producten, zoals javelwater, natriumhydroxide of hete vloeistoffen, dierenbeten en verkeersongevallen kunnen een gevaar vormen voor de ogen van onze kinderen. Ook bij het spelen kunnen de ogen aangetast worden.Tekenen van onhandigheid en problemen bij het spreken, lezen of schrijven moeten de aandacht van de ouders trekken. Leerproblemen kunnen gewoonweg te wijten zijn aan een gezichtsprobleem. Daarom moeten we bijzonder waakzaam zijn, want als de afwijkingen niet worden opgespoord of behandeld, kan de ontwikkeling van het kind in het gedrang komen.

In de praktijk

De volgende tekenen moeten de ouders ertoe aanzetten dringend een oogarts te raadplegen: witte pupil, tranen, rood oog, fotofobie (overgevoeligheid voor licht), plots scheel zien (strabisme) en andere oculomotorische (met betrekking tot de bewegingen van de oogbol) stoornissen. Bij een zuigeling of een kind kunnen die symptomen wijzen op een retinoblastoom (oogtumor die ontstaat uit het netvlies of de retina), een glaucoom (aandoening die gepaard gaat met verhoogde druk in het oog), cataract (staar of troebeling van de lens) of een hersentumor.Volgens de experts van het INSERM (Institut National pour la Santé et la Recherche Médicale) en auteurs van een brochure over gezichtsstoornissen bij kinderen “mogen de klachten van een kind na een trauma of een ongeval nooit worden gebanaliseerd. Het zou namelijk kunnen dat het hoornvlies (of cornea) aangetast is. Bij de minste twijfel moet het kind aandachtig worden gevolgd of moet dadelijk een specialist worden geraadpleegd”.

Bronnen: Expertise collective de l'INSERM (Institut National pour la Santé et la Recherche Médicale), Les déficits visuels: dépistage et prise en charge chez le jeune enfant, dossier de presse, Parijs, 26 juni 2002.

Vindt u het artikel interessant?