• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Ochtendhoest: absoluut stoppen met roken!

Ochtendhoest: absoluut stoppen met roken!Chronisch obstructief longlijden (COPD) is in de Verenigde Staten een groot probleem voor de volksgezondheid. De ziekte ontwikkelt zich ongemerkt, vooral bij rokers. Als ze niet vroeg wordt behandeld, kan ze zeer invaliderend worden en ernstige gevolgen hebben voor het privé- en beroepsleven. En voor de maatschappij zijn de kosten bijzonder hoog.

COPD is een ontsteking van de bronchi die wordt gekenmerkt door een verhoogde productie van bronchiale secreties. COPD wordt gedefinieerd als hoesten en opgeven van fluimen gedurende drie opeenvolgende maanden gedurende twee opeenvolgende jaren. In tegenstelling tot acute bronchitis, een minder ernstige aandoening, wordt COPD niet veroorzaakt door een infectie (virussen, bacteriën) maar in de overgrote meerderheid van de gevallen door roken of luchtvervuiling, met irritatie van de bronchi als gevolg.

De risico's op middellange en lange termijn.

Het risico om COPD op te lopen is in de algemene bevolking vrij laag (8%), maar is zeer hoog bij personen die 20 sigaretten per dag roken (50%). Het is een zeer ernstige ziekte waarbij de bronchi geleidelijk aan verstoppen en zeer fragiel worden. Dit kan leiden tot herhaalde infecties, meer bepaald in de winter, en zelfs tot chronische ademhalingsinsufficiëntie: eerst heeft men enkel last bij inspanning, maar na verloop van tijd ook in rust en de ademhalingsproblemen worden dan zeer invaliderend. In bepaalde gevallen kan de ziekte evolueren tot longkanker.

Bijzonder hoge kosten

COPD in de Verenigde Staten een echt probleem voor de volksgezondheid. De incidentie ervan is dermate hoog dat de overheden de totale kosten ervan berekend hebben, waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met de behandeling van de patiënten, maar ook met de indirecte kosten die het gevolg zijn van de arbeidsongeschiktheid. Amerikaanse onderzoekers hebben aangetoond dat de arbeidscapaciteit (daling van de productiviteit en werkverzuim) 4 tot 15% lager is bij patiënten met COPD, afhankelijk van de ernst van de ziekte. Zo konden de kosten van de ziekte worden berekend op bijna 10 miljard dollar.

Artikel gepubliceerd door op 01/04/2002

Bronnen: Sinn et coll. Am J Crit. Care Med. 2002; 165: 704-707

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten