Obstructieve slaapapneu: iedereen loopt risico!

Obstructieve slaapapneu: iedereen loopt risico!

Leeftijd en Body Mass Index (BMI) zijn bekende risicofactoren van het obstructieve slaapapneusyndroom (SAS). Toch komt deze stoornis ook voor bij andere leeftijds- en gewichtscategorieën. Dit duidelijke risicoprofiel zou tot een onderdiagnose van andere risicogroepen kunnen leiden, vooral dan jongeren zonder overgewicht.

Ook jongeren en slanke mensen

Om de hypothese te toetsen dat het obstructieve slaapapneusyndroom niet onderschat mag worden bij jongeren met een normaal gewicht die klagen over overmatige slaperigheid overdag, werd een prospectieve studie uitgevoerd bij 270 patiënten met het SAS: 120 jongeren die hun militaire dienst verrichtten, 80 beroepsmilitairen en 70 burgers. De jonge rekruten waren veel jonger en slanker dan de beroepsmilitairen en de burgers, van wie respectievelijk 48,8 % en 64,3 % zwaarlijvig was. Er kon geen verband aangetoond worden tussen de ernstgraad van het obstructieve slaapapneusyndroom en de BMI van de jonge rekruten. Wel had 37,5 % van hen ernstige apneu, tegen 42,5 % van de beroepsmilitairen en 45,7 % van de burgers. Er was geen verschil in BMI tussen de jonge militairen met zware apneu en die met lichte tot matige apneu.

Een toenemende chronische ademhalingsziekte

Het obstructieve slaapapneusyndroom is het gevolg van een periodieke obstructie van de bovenste luchtwegen. Het wordt gekenmerkt door volledige (ademhalingsstilstand van meer dan 10 seconden) of onvolledige (verminderde ventilatie van minstens 50 %) herhaalde blokkages van de keelholte. De hersenen van de slaper detecteren dan een probleem en zorgen ervoor dat hij (al dan niet bewust) wakker wordt. Slaperigheid overdag en vermoeidheid zijn de rechtstreekse gevolgen van deze stoornis, die in zware gevallen het risico op hartziekten kan verhogen. Deze slaapstoornis komt uiterst frequent voor: hij treft respectievelijk 24 % en 9 % van alle mannen en vrouwen van middelbare leeftijd. Slaapapneu wordt vandaag als de op één na belangrijkste chronische ademhalingsziekte beschouwd, na astma.

Bijgewerkt door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 11/06/2013
Origineel artikel geschreven door op 20/12/2005

Bronnen: "Obstructive Sleep Apnea Syndrome: Are We Missing an At-Risk Population?", C.J. Lettieri, Journal of Clinical Sleep Medicine, Vol.1, N°. 4, 2005.

Dit artikel maakt deel uit van het dossier Slaapapneusyndroom

Vindt u het artikel interessant?