• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  6 mening
 • Commentaren (0)

Obesitas: een kwestie van darmflora?

Obesitas: een kwestie van darmflora?

Het wordt almaar duidelijker dat de bacteriën van de darmflora een invloed hebben op de regeling van het lichaamsgewicht.

Obesitas zou te maken hebben met een te efficiënte werking van die darmflora.

Recent onderzoek wijst er op dat de samenstelling van de darmflora zou kunnen leiden tot het opslaan van energie en dus tot gewichtstoename. Een team van Finse onderzoekers bestudeerde het verband tussen de evolutie van de darmflora en het optreden van overgewicht bij kinderen. Hun hypothese? De evolutie van de mens ging gepaard met een verandering van de darmflora die nu zoveel mogelijk energie uit de voedingsmiddelen halen…

Andere flora naargelang het lichaamsgewicht

Om die hypothese aan te tonen gingen de Finse onderzoekers de gegevens na van een studie waarbij kinderen vanaf de leeftijd van zes maanden gevolgd werden voor een gemiddelde duur van zeven jaar. Op verschillende ogenblikken werd de stoelgang van de kindjes onderzocht en werden de gegevens van 25 kinderen met overgewicht of obesitas vergeleken met die van 24 kinderen met een normaal lichaamsgewicht (controlegroep) op basis van heel strikte criteria.
Het microbiologisch onderzoek van de stoelgang van de kinderen toont aan dat bij kinderen met een normaal lichaamsgewicht het aantal bifidobacterieën (de zogenaamde bifidus) hoger is dan bij kinderen met overgewicht of obesitas tijdens de kindertijd (2.19 vs 1.20 miljard cellen/gram stoelgang). Andere analyses bevestigden die onderzoeksresultaten.
Bij kinderen met overgewicht of obesitas werd in de stoelgang een aanzienlijk aantal Staphylococcus aureus gevonden (0.64 vs 0.27 miljoen cellen/gram stoelgang), een 'slechte' bacterie die verantwoordelijk is voor een aantal infecties.

Bifidus biedt bescherming tegen overgewicht en obesitas

De verschillen in de samenstelling van de darmflora kunnen wijzen op het optreden van overgewicht.

Een verhoogd aantal bifidobacteriën en een laag aantal S. aureus in de stoelgang zijn factoren die mogelijk bescherming bieden tegen overgewicht en obesitas.
Deze ontdekking bevestigt eerdere onderzoeksresultaten, onder meer die van een onderzoek waarbij een verband werd vastgesteld tussen moedermelk, de duur tijdens dewelke het kindje borstvoeding kreeg en het risico op overgewicht. Volgens de auteurs zijn bifidobacteriën de factor waardoor de consumptie van moedermelk gepaard gaat met een lager risico op overgewicht.

Deze resultaten blijven even actueel, maar voorlopig is het nog niet mogelijk om obesitas en overgewicht te behandelen door manipulatie van de darmflora. Een voeding die het evenwicht in de darmflora bevordert - dat wil zeggen een vezelrijke voeding met levensmiddelen die nuttige bacteriën bevatten, zoals yoghurt of ander gefermenteerd voedsel – blijft voorlopig dus de belangrijkste bondgenoot in de strijd tegen obesitas

Artikel gepubliceerd door op 12/11/2008

Bronnen: Kalliomäki M, Early differences in fecal microbiota composition in children may predict overweight. American Journal of Clinical Nutrition, 2008.

Vindt u het artikel interessant?