• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Nieuwe gids bundelt grensoverschrijdende gezondheidszorg

Nieuwe gids bundelt grensoverschrijdende gezondheidszorgAlle informatie over de gezondheidszorg in België en in de Franse regio Nord-Pas-de-Calais is voortaan gebundeld in één praktische gids. Van de Guide Santé Franco-Belge bestaat er zowel een papieren als een elektronische versie.

Grensoverschrijdende gezondheidszorg

In 2002 namen de Belgische ziekenhuizen samen 2663 keer een Franse inwoner voor twee of meer dagen op. Maar ook Belgen steken regelmatig de Franse grens over om daar verzorging te krijgen. Op de nieuwe website www.guidesantefrancobelge.eu kunnen patiënten aan beide kanten van de grens voortaan per regio en per type activiteit gewenste gezondheidszorg opzoeken. In de zoekmotor zijn alle ziekenhuizen in Vlaanderen, Brussel, Wallonië en de regio Nord-Pas-de-Calais opgenomen. Bedoeling is om elkaars aanbod van gezondheidszorg aan weerszijden van de grens beter te leren kennen. Dat geldt zowel op gebied van voorzieningen, zorgverstrekkers als de wettelijke omkadering.
De gids beschrijft ook een aantal belangrijke verwezenlijkingen op gebied van grensoverschrijdende samenwerking, gefinancierd door Europese programma's. Verder zijn er getuigenissen opgenomen van mensen die dagelijks te maken hebben met de grensoverschrijdende realiteit.
De elektronische versie moet het mogelijk maken de informatie steeds zo actueel mogelijk te houden. Alleen in het eerste jaar is er ook een beperktere, papieren versie van de gids. Die heeft als taak zoveel mogelijk mensen vertrouwd te maken met de gids. In de toekomst zou er op de website ook meer informatie te vinden zijn over medisch-sociale informatie. Dat is een zeer belangrijk thema gelet op het grote aantal Franse senioren en mensen met een handicap die in België worden verzorgd.

Frans-Belgische gids

De gids vloeit voort uit een overeenkomst die toenmalig minister van Volksgezondheid Rudy Demotte (PS) vorig jaar afsloot met Frankrijk. Het akkoord ligt nu ter ratificatie bij de federale en regionale parlementen.
In het verleden werden ook al akkoorden gesloten over dringende medische hulpverlening en om administratieve rompslomp op vlak van ziekteverzekering te vermijden. Met de website willen de overheden nog verder die richting uitgaan. Grensoverschrijdende samenwerkingen op vlak van gezondheidszorg wordt erg gestimuleerd. "Er bestaan al heel wat Frans-Belgische uitwisselingen, maar het overzicht is nog steeds erg complex en het aantal actoren is groot. Samen met de nood aan een permanente opvolging was dat een belangrijke reden om de website op te starten", zegt Jan Eyckmans van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid.
De directeur-generaal van de FOD Volksgezondheid, Christiaan Decoster, benadrukte dat de gids en de website een voorbeeld zijn van goede samenwerking tussen niet alleen België en Frankrijk, maar ook tussen de diverse gemeenschappen en gewesten in België.
De 'Gids van de grensoverschrijdende gezondheidszorg Nord-Pas-de-Calais België' is een co-productie van de Prefectuur van de regio Nord-Pas-de-Calais, de Belgische federale regering, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap. De totale investeringskost bedraagt 145.000 euro.

Artikel gepubliceerd door op 24/06/2008

Bronnen: http://www.health.fgov.be

Vindt u het artikel interessant?