• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Nieuwe drugs in België

Nieuwe drugs in BelgiëIn de marge van het nationaal rapport over drugs 2002, dat vorige week werd voorgesteld (zie "Drugs in België"), publiceert het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid ook een rapport met als titel "Early System Warnings on Drugs at Public Health Levels in Belgium" (Vroege waarschuwingen over drugs op niveau van de volksgezondheid in België). Het rapport is opgesteld door een groot aantal experts uit centra die gespecialiseerd zijn in drugs.

Het is de bedoeling een dergelijk systeem op touw te zetten. Vorige week hebben we gezien dat de gerechtelijke en de gezondheidsautoriteiten steeds wat achteroplopen op de nieuwe drugs. Een federale organisatie heeft tot doel aan preventie te doen en zo snel mogelijk in te grijpen om de verspreiding van drugs tegen te gaan.Het rapport werd opgesteld naar aanleiding van een aantal bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden vóór november 2002.

PMA, miskend gevaar!

Het frappantste voorbeeld van de nieuwe drugs is PMA. PMA of p-methoxyalfamethylfenethylamine behoort tot de familie van de amfetamines. PMA heeft een stimulerende en hallucinogene werking. Eén pil (50 mg) verhoogt de hartfrequentie en de bloeddruk. PMA kan dus worden vergeleken met ecstasy. PMA staat sinds 1998 op de lijst van verboden verdovende middelen in België, sinds het in andere Europese landen is opgedoken. De eerste inbeslagnemingen dateren echter van 2001. Charles De Winter, afdelingscommissaris, verklaarde in het tijdschrift van de Federale Politie: "PMA wordt verkocht als XTC en niet onder de naam PMA". In sommige ecstasypillen vindt men PMA, maar ook andere vergelijkbare stoffen.

Dodelijk effect

Net zoals alle amfetamines heeft PMA niet te verwaarlozen bijwerkingen, met name een stijging van de lichaamstemperatuur. Studies hebben aangetoond dat bij een PMA-intoxicatie de lichaamstemperatuur kan oplopen tot 41,6 tot 46,1°C! Dat is trouwens de belangrijkste doodsoorzaak bij gebruik van PMA.Eén van de grootste gevaren van PMA is dat het met wat vertraging werkt. Met andere woorden, de nagestreefde effecten (opwinding, hallucinaties) verschijnen pas na ongeveer 1 uur. Men zal dan ook gemakkelijk een tweede tablet nemen. Het tweede gevaar is dat PMA vaak samen met andere drugs of alcohol wordt ingenomen, wat de kans op bijwerkingen nog verhoogt. Welnu, zoals reeds werd gezegd, aangezien de consumenten soms niet weten dat ze PMA nemen, lopen ze het risico er te veel van te nemen, met alle gevolgen van dien (intoxicatie).Nu PMA ook in België is gevonden, zijn de wetgevende, gerechtelijke en gezondheidsautoriteiten er zich meer dan ooit van bewust geworden dat snel ingrijpen noodzakelijk is. Maar de plannen voor een alarmstructuur liggen nog in de schuif…

Artikel gepubliceerd door op 14/03/2003

Bronnen: Bulletin van de Federale Politie (http://www.fedpol.be) 'Early System Warnings on Drugs at Public Health Levels in Belgium', (enkel in het Engels) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, november 2002 (publicatie februari 2003) (http://www.iph.fgov.be)

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten

image_format_460_230

Drugs

 • Onder drugs wordt een groot aantal stoffen gerangschikt met zeer uiteenlopende werking en met als enig ...
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
GIDS ZIEKTEN EN AANDOENINGEN
Medische encyclopedie
Vragen en antwoorden