Nierinsufficiëntie: een vaak miskende ziekte...

Geüpdatet door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 20/02/2012 - 17h39
-A +A

250.000 tot 500.000 mensen in België lijden aan chronische nierinsufficiëntie (terminale nierinsufficiëntie: 10.000 mensen), een aandoening die soms leidt tot ernstige complicaties. In het beginstadium zijn er geen symptomen en de ziekte wordt dan ook vaak te laat vastgesteld. Om de ontwikkeling ervan te remmen is het heel belangrijk dat patiënten zo vroeg mogelijk gevolgd en behandeld worden.

PUB

De nieren: een natuurlijke 'filterinstallatie' 

De nieren zijn vitale organen, even belangrijk als het hart, de longen en de lever. Ze kunnen tot 170 liter bloed per dag zuiveren. Ze regelen ook de waterhuishouding in ons lichaam, helpen de bloeddruk regelen en scheiden hormonen uit zoals erythropoïetine, een stof die onmisbaar is voor de aanmaak van rode bloedcellen.

Nierinsufficiëntie: een ziekte met zware gevolgen

Nierinsufficiëntie is een progressieve en onomkeerbaare vermindering van de werking van de nieren en leidt vaak tot zware complicaties. Een patiënt van 35 jaar met chronische nierinsufficiëntie loopt ongeveer evenveel risico om een cardiovasculaire aandoening te krijgen dan iemand van 80 jaar! Bij vroegtijdige opsporing zijn een aangepaste behandeling en een regelmatige controle van de cardiovasculaire risicofactoren dan ook essentieel, zowel om de evolutie van de ziekte af te remmen als om de complicaties die eraan inherent zijn te vermijden.

Initialement publié par Aurélie Bastin, Gezondheidsjournaliste le 03/04/2007 - 00h00 et mis à jour par Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste le 20/02/2012 - 17h39

Persdossier van de Belgische Vereniging voor Nefrologie, "Kent u uw nieren? Weet u of ze goed werken?", maart 2007.

Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUB
Lees ook
De site www.nierinsufficientie.be speciaal voor patiënten! Geüpdatet op 29/08/2006 - 00h00

De nieren , boonvormige organen in het abdomen, zijn gesofisticeerde zuiveringsstations die tot 170 liter bloed per dag kunnen filteren. Door het zuiveren van dat bloed produceren de nieren urine, een mengsel van water, minerale zouten en toxische af...

Laat uw nieren controleren! Gepubliceerd op 18/08/2014 - 19h01

Zolang de nieren goed werken, hebben we de neiging ze te vergeten, en ze dus niet te laten controleren. Het is nochtans interessant om waakzaam te zijn. Nierfalen kan immers namelijk heel stilletjes ontstaan. Maar hoe vroeger het wordt behandeld, hoe...

Hoe bescherm ik mijn nieren en wat zijn de gevaren? Gepubliceerd op 09/01/2012 - 16h39

Onze nieren vervullen cruciale functies. Ze produceren urine, en die helpt de giftige of nutteloze stoffen afscheiden. Daarmee spelen onze nieren een zuiverende rol voor het hele lichaam. Typisch voor nierziektes is dat ze zich jaren ongemerkt ontwik...

Meer artikels