• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Negatieve gevoelens kunnen het hart schaden

Negatieve gevoelens kunnen het hart schaden Niet alleen cholesterol en hypertensie hebben een nefaste invloed op de gezondheid van hart en bloedvaten. De cardiovasculaire gezondheid is ook gevoelig voor stemmingen, voor het affect. Zo kunnen negatieve gevoelens (depressie, vijandigheid, woede, angst) het risico op een coronaire aandoening verhogen.

Wat zijn de risicofactoren voor coronaire aandoeningen?

Er zijn heel wat factoren die het risico op een coronaire aandoeningen doen toenemen. Overgewicht, een te hoog cholesterolgehalte, hypertensie, onvoldoende lichaamsbeweging, roken, familiale antecedenten, leeftijd, enz.
Een minder goed gekende en vaak miskende risicofactor is de invloed van negatieve gevoelens, zo blijkt uit een origineel onderzoek.

Negatieve gevoelens doen het risico op coronaire aandoeningen stijgen

Voor het onderzoek werden 10.000 Britse functionarissen van 35 à 55 jaar gedurende meer dan twaalf jaar gevolgd. Aan de hand van een vragenlijst werd een score bepaald voor hun positief en negatief affect.
Er werd geen enkel verband vastgesteld tussen cardiovasculaire events (infarct, angor…) en een positief affect. Maar bij de mensen met de meest negatieve gevoelens bleek het risico op een coronair accident wel toe te nemen.

Het verband tussen affect en cardiovasculair risico moet nog bevestigd worden door meer onderzoek. Maar vermoedelijk geldt het ook voor andere ziekten. Concreet wijst het verband op het belang van een positief zelfbeeld en een positief wereldbeeld.

$Test uw negatieve gevoelens
Als u een antwoord geeft op de zeven volgende vragen, dan hebt u een idee van uw eigen graad van negatieve gevoelens. Hoe hoger de score, hoe meer het de moeite loont om iets aan uw levenswijze te doen en meer bepaald uw wereldbeeld om zo uw affect een positieve wending te geven.

Ik maak me vaak druk om dingen die niet belangrijk zijn.
Helemaal niet waar (0 punten)
Eerder niet waar (1 punt)
Neutraal (2 punten)
Eerder waar (3 punten)
Helemaal waar (4 punten)

Ik voel me vaak ellendig.
Helemaal niet waar (0 punten)
Eerder niet waar (1 punt)
Neutraal (2 punten)
Eerder waar (3 punten)
Helemaal waar (4 punten)

Ik ben vaak geprikkeld.
Helemaal niet waar (0 punten)
Eerder niet waar (1 punt)
Neutraal (2 punten)
Eerder waar (3 punten)
Helemaal waar (4 punten)

Ik zie de dingen meestal somber in.
Helemaal niet waar (0 punten)
Eerder niet waar (1 punt)
Neutraal (2 punten)
Eerder waar (3 punten)
Helemaal waar (4 punten)

Ik heb vaak een slecht humeur.
Helemaal niet waar (0 punten)
Eerder niet waar (1 punt)
Neutraal (2 punten)
Eerder waar (3 punten)
Helemaal waar (4 punten)

Ik ben snel ongerust.
Helemaal niet waar (0 punten)
Eerder niet waar (1 punt)
Neutraal (2 punten)
Eerder waar (3 punten)
Helemaal waar (4 punten)

Ik ben vaak neerslachtig.
Helemaal niet waar (0 punten)
Eerder niet waar (1 punt)
Neutraal (2 punten)
Eerder waar (3 punten)
Helemaal waar (4 punten)

Tel de punten op om te weten hoe hoog u scoort voor negatieve emoties.

Artikel gepubliceerd door op 14/10/2008

Bronnen: Nabi H et coll., Positive and negative affect and risk of coronary heart disease: Whitehall II prospective cohort study. BMJ, Juin 2008; Extract van de wetenschappelijk gevalideerde test gepubliceerd door Denollet J. in 'Psychosomatic Medicine' in 2005.

Vindt u het artikel interessant?