• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Neemt u alle geneesmiddelen die u worden voorgeschreven?

Artikel gepubliceerd door op 18/05/2016


Neemt u alle geneesmiddelen die u worden voorgeschreven?

Die vraag wordt door artsen niet voldoende gesteld. Dat is de conclusie van een recente Amerikaanse studie. Therapietrouw is nochtans heel belangrijk voor mensen met een chronische ziekte.

Belang van therapietrouw

De term therapietrouw slaat op het feit of een patiënt de behandeling die hem voor een ziekte wordt voorgeschreven al dan niet correct opvolgt. Therapietrouw wordt door tal van factoren beïnvloedt, gaande van de bewuste of onbewuste meningen van de patiënt over de geneesmiddelen, de prijs en zijn relatie met de arts tot de mate waarin er in zijn buurt van de woonplaats al dan niet een apotheek bereikbaar is.  En dat zijn nog maar enkele factoren…

Het onderwerp is dus heel complex. En blijkbaar kaarten artsen het onderwerp niet vaak genoeg aan. Volgens een recente studie weet de meerderheid van de artsen (67%) vaak niet of hun patiënten wel alle dosissen van de voorgeschreven geneesmiddelen nemen.

Waarom is therapietrouw zo belangrijk?

Het gebrek aan therapietrouw kan patiënten duur te staan komen. Misschien niet bij alle ziektes, maar toch vaak en zeker als het om chronische ziekten gaat. De patiënt hervalt dan vaak, vaak treden er ook complicaties op. De patiënten die hun geneesmiddelen niet nemen, worden vaker in het ziekenhuis opgenomen dan de andere. Kortom, voor de maatschappij en voor de patiënt is het gebrek aan therapietrouw - het niet correct opvolgen van de behandeling - een kostelijke aangelegenheid.

De Amerikaanse studie herinnert er daarom nog eens aan dat gewoon de vraag aan de patiënt stellen al kan volstaan. Simpele vragen zoals: “Neemt u uw medicatie regelmatig?”, of “Hoe vaak hebt u de afgelopen maand een inname overgeslagen?” kunnen volstaan om het gesprek op gang te brengen.

Het is natuurlijk de taak van uw arts om die vragen te stellen, maar u kunt ze ook aan uzelf stellen. Neemt u regelmatig de geneesmiddelen die u worden voorgeschreven, en vooral - als dat niet zo is - waarom niet? Als het om materiële redenen gaat, kunnen die obstakels meestal overwonnen worden. Maar misschien hebt u hulp nodig. Praat erover met uw arts of met een sociaal assistent. Als u te veel last hebt van de bijwerkingen van de geneesmiddelen, kan uw arts er vast iets aan doen.

Als het probleem meer van persoonlijke aard is en u bijvoorbeeld algemeen moeite hebt met geneesmiddelen, moet u er pas echt met uw arts over praten. Hij kan dan naar een oplossing zoeken. Ligt het probleem eerder bij een gebrekkig vertrouwen in uw arts, neem dan actie! Een open gesprek over wat u precies stoort, kan helpen. Of vraag een second opinion. Maar zet in ieder geval uw gezondheid niet op het spel!

Artikel gepubliceerd door op 18/05/2016

Deze post maakt deel uit van de blog van Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste , Blog van de redactie

Vindt u het artikel interessant?
 
Bekijk ook de andere blogposts :
Negen gulden regels om met geneesmiddelen om te gaan

Door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 4/04/2016 10:50

 • rating
 • rating
 • rating
 • rating
 • rating

Geneesmiddelen: niet zo eenvoudig! Een geneesmiddel lijkt op het eerste gezicht iets simpels: de patiënt neemt het om een ziekte te verzorgen. In werkelijkheid is de inname van een geneesmiddel erg ...

Leve de generische geneesmiddelen!

Door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 6/05/2015 09:54

 • rating
 • rating
 • rating
 • rating
 • rating

Een nieuwe campagne om de generische geneesmiddelen aan te prijzen «Generische geneesmiddelen zijn even kwaliteitsvol, veilig en  doeltreffend». Komt dat zinnetje u bekend voor? Het is de ...

De prijs van geneesmiddelen: duidelijkheid, graag!

Door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 6/01/2015 12:24

 • rating
 • rating
 • rating
 • rating
 • rating

De prijs van geneesmiddelen: uw huisarts kan u erover inlichten Op dat moment is het natuurlijk te laat om er nog met de huisarts over te spreken. Er resten dan maar twee opties die allebei ...