Multiple sclerose

Geüpdatet door Medica Press op 09/02/2011 - 13h27
-A +A

Multiple sclerose is een veelal chronisch-progressief verlopende aandoening van het centrale zenuwstelsel waarbij zich multiple haardjes (zogenaamde sclerotische plaques) op diverse niveaus van hersenen en ruggenmerg vormen.

PUB

Inleiding

Het is in West-Europa de mees„ frequent voorkomende degeneratieve aandoening van de hersenen; in de Benelux komen naar schatting ongeveer 19.500 patiënten voor. Speurwerk naar de mogelijke oorzaken van deze aandoening is in vele richtingen gegaan: - een specifiek, langzaam werkend virus; - auto-immuunaandoening; - stofwisselingsstoornissen van fosfolipiden in hersenweefsel. Tot op heden is nog niet onomstotelijk komen vast te staan wat de exacte oorzaak is, of dat er mogelijkerwijs een combinatie van oorzakelijke factoren een rol speelt. Een virus in combinatie met een auto-immuun stoornis lijkt het meest waarschijnlijk. Het voornaamste kenmerk van de aandoening is een stoornis in de myelineschede van de zenuwvezels. Deze myelineschede, die uit complexe verbindingen van eiwitten en vetten bestaat, dient onder andere voor isolatie van de axonen of neurieten opdat de elektrische signalen niet van de ene vezel op de andere kunnen overspringen. Bj multiple sclerose wordt in bepaalde gebieden van hersenen en/of ruggenmerg het myeline afgebroken en verwijderd. Met behulp van de elektronenmicroscoop heeft men kunnen aantonen dat de afstand tussen de submicroscopische myelinelamellen eerst groter wordt, waarna ze uiteenvallen. Daar de haarden gelokaliseerd kunnen zijn in motorische, cerebellaire, optische en sensorische banen, zonder karakteristieke organisatie, ontstaat in het algemeen een bont symptomenbeeld.

Oorzakelijke factoren

Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat genetische factoren bij het ontstaan van multiple sclerose een rol spelen. Een onderzoek bij de familieleden van multiple sclerosepatiënten heeft aangetoond dat bij de levende familieleden van die patiënten zevenmaal zoveel multiple sclerose voorkomt als op basis van 60 gevallen per 100.000 (wat de normale incidentie van multiple sclerose in West-Europa is) te verwachten is. Wanneer de ziekte geheel of gedeeltelijk door erfelijke factoren wordt bepaald, zal dit genetisch heterogeen moeten zijn of de genetische factoren zijn onderworpen aan specifieke, van buitenaf komende, invloeden om tot uiting te kunnen komen. Het is mogelijk dat een warm klimaat (multiple sclerose komt heel weinig voor in tropische gebieden) een remmende invloed heeft op de genetische predispositie. Anderen daarentegen menen dat multiple sclerose een door uitwendige factoren beheerste ziekte is, maar dat enkele vormen van de ziekte die tot deze groep multiple sclerose aandoeningen behoren door genetische oorzaken in bepaalde families meer voorkomen. Bij geen enkele neurologische aandoening is de gebondenheid aan de plaats op aarde zo duidelijk aangetoond als bij multiple sclerose. Dat zal tot de conclusie moeten voeren dat de invloeden die van de omgeving uitgaan bij multiple sclerose belangrijker zijn en zwaarder wegen dan de erfelijke factoren. De uitkomsten van vele onderzoekingen dragen ertoe bij om de conclusie te aanvaarden dat de erfelijke factor niet verder gaat dan een familiaire predispositie om door een bepaald, van buitenaf inwerkend agens eerder multiple sclerose te krijgen dan anderen. De epidemiologische gegevens die van een veertigtal landen verzameld zijn, pleiten voor een infectieus agens (naar alle waarschijnlijkheid een virus) als oorzaak van multiple sclerose. De curve van de leeftijd waarop multiple sclerose manifest wordt begint met 15 jaar en bereikt haar top rond de 30 jaar, om daarna vrij snel te dalen en omstreeks 50 jaar bijna de nullijn te bereiken. In verschillende delen van de wereld is deze curve nagenoeg dezelfde. Dit wijst erop dat de schadelijke factor met de leeftijd toeneemt en na een bepaald punt afneemt of dat de besmettingskans zo'n verloop heeft. De curve van het begin van multiple sclerose kan verklaard worden als de ziekte een zeldzaam verloop zou zijn van een gewone infectie in de jeugd of een zeldzame klinische vorm zou zijn van een universele subklinische infectie met een erg latente periode.

Initialement publié par Medica Press le 09/04/2003 - 00h00 et mis à jour par Medica Press le 09/02/2011 - 13h27
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUB
Lees ook
Multiple sclerose: te veel verkeerde ideeën Gepubliceerd op 21/04/2015 - 12h06

Multiple sclerose is geen zeldzame ziekte: ze treft in België meer dan 12.000 mensen. Maar multiple sclerose is ook een complexe en... te weinig bekende ziekte, zoals aangetoond door een recent onderzoek, dat in België uitgevoerd werd bij gelegenheid...

De symptomen van multiple sclerose Gepubliceerd op 28/09/2012 - 11h02

Multiple sclerose is een aandoening die jongvolwassenen treft. De ziekte evolueert traag en onvoorspelbaar, en na een aantal jaren wordt ze de oorzaak van neurologische handicaps. Hoe kan men de aandoening herkennen? Welke zijn de eerste symptomen va...

Multiple sclerose: hoe zit het met de behandeling? Geüpdatet op 22/04/2008 - 00h00

Multiple sclerose is een neurologische aandoening die niet zo zeldzaam voorkomt en die bij jongvolwassenen de belangrijkste oorzaak is van neurologische handicap. De evolutie van multiple sclerose is moeilijk te voorspellen en dat maakt het juist zo...

Meer artikels