Multiple sclerose en zout gaan absoluut niet samen!

Gepubliceerd door Marion Garteiser, journaliste santé op 09/03/2015 - 13h03
-A +A

Zout zit in al onze gerechten en heeft de verdienste dat het als smaakmaker fungeert. Maar bij personen met multiple sclerose veroorzaakt het een bittere smaak. Bovendien verhoogt overmatig zoutgebruik het risico op MS-opstoten.

PUB

De effecten van zout op multiple sclerose

Een zoutrijke of zelfs maar matig zoutrijke voeding verhoogt zeer sterk het risico op multiple sclerose-opstoten. Meer bepaald blijkt uit een studie uit 2014 dat een matig zoutverbruik het opstootrisico met een factor 2,75 doet stijgen, en een hoog zoutverbruik dat risico zelfs bijna doet verviervoudigen. Die verhoging is duidelijk aantoonbaar via medische beeldvorming. Zo zijn de op MRI zichtbare hersenletsels door multiple sclerose ook talrijker bij grote zoutverbruikers. De studie in kwestie is recent en zeer betrouwbaar, ook al is het aantal gevolgde patiënten relatief klein: 70 patiënten in de eerste groep en 52 in de controlegroep. De onderzoekers maten het natriumgehalte in de urine en vergeleken de concentraties vervolgens met de verergering van de multiple sclerose. Ook de eventuele invloed van andere factoren zoals roken, vitamine D-gehalte, leeftijd, geslacht of de duur van de ziekte werd bestudeerd, en de conclusies zijn duidelijk: zout is wel degelijk de boosdoener.

Zoutrijke voeding en multiple sclerose: welke hoeveelheden?

Voor de behoeften van de studie werden de personen die minder dan 2 gram zout per dag aten, ingedeeld in de groep met laag verbruik; wie meer at dan 4,8 gram per dag, kwam in de groep van de “grootgebruikers” terecht. De gemiddelde consumptie lag tussen beide extremen. Wat houden die hoeveelheden nu precies in? 4,8 g natrium is iets minder dan één volle theelepel zout. De ideale dosis is dus minder dan de helft. En opgelet: het gaat hier niet alleen om toegevoegd zout, maar ook om het zout dat in de producten zelf zit. Zo bevat 100 g spek al meer dan 2 g zout. Het gemiddelde zoutverbruik in België ligt bijna dubbel zo hoog als de door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) aanbevolen hoeveelheden. Ook al levert de studie in kwestie slechts voorlopige bevindingen op die moeten worden bevestigd door grootschaliger onderzoek, toch moeten multiple sclerose-patiënten nu al de raad krijgen om hun zoutverbruik zo veel mogelijk te verminderen, kwestie van de opstoten tot een minimum te beperken.

Gepubliceerd door Marion Garteiser, journaliste santé op 09/03/2015 - 13h03

Farez, MF et al., J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2015 Jan;86(1):26-31. doi: 10.1136/jnnp-2014-307928. Epub 2014 Aug 28.

Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUB
Lees ook
Multiple sclerose: hoe zit het met de behandeling? Geüpdatet op 22/04/2008 - 00h00

Multiple sclerose is een neurologische aandoening die niet zo zeldzaam voorkomt en die bij jongvolwassenen de belangrijkste oorzaak is van neurologische handicap. De evolutie van multiple sclerose is moeilijk te voorspellen en dat maakt het juist zo...

De symptomen van multiple sclerose Gepubliceerd op 28/09/2012 - 11h02

Multiple sclerose is een aandoening die jongvolwassenen treft. De ziekte evolueert traag en onvoorspelbaar, en na een aantal jaren wordt ze de oorzaak van neurologische handicaps. Hoe kan men de aandoening herkennen? Welke zijn de eerste symptomen va...

Multiple sclerose: een tekort aan vitamine D? Geüpdatet op 13/03/2007 - 00h00

Volgens een studie uitgevoerd binnen het Amerikaanse leger, zou het risico op multiple sclerose toenemen wanneer het gehalte aan vitamine D daalt. Supplementen met vitamine D zouden in dat geval toegediend moeten worden aan mensen die een risico op e...

Meer artikels