• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Getuigenissen (0)

Multiple sclerose en zout gaan absoluut niet samen!

Multiple sclerose en zout gaan absoluut niet samen!

Zout zit in al onze gerechten en heeft de verdienste dat het als smaakmaker fungeert. Maar bij personen met multiple sclerose veroorzaakt het een bittere smaak. Bovendien verhoogt overmatig zoutgebruik het risico op MS-opstoten.

De effecten van zout op multiple sclerose

Een zoutrijke of zelfs maar matig zoutrijke voeding verhoogt zeer sterk het risico op multiple sclerose-opstoten. Meer bepaald blijkt uit een studie uit 2014 dat een matig zoutverbruik het opstootrisico met een factor 2,75 doet stijgen, en een hoog zoutverbruik dat risico zelfs bijna doet verviervoudigen. Die verhoging is duidelijk aantoonbaar via medische beeldvorming. Zo zijn de op MRI zichtbare hersenletsels door multiple sclerose ook talrijker bij grote zoutverbruikers. De studie in kwestie is recent en zeer betrouwbaar, ook al is het aantal gevolgde patiënten relatief klein: 70 patiënten in de eerste groep en 52 in de controlegroep. De onderzoekers maten het natriumgehalte in de urine en vergeleken de concentraties vervolgens met de verergering van de multiple sclerose. Ook de eventuele invloed van andere factoren zoals roken, vitamine D-gehalte, leeftijd, geslacht of de duur van de ziekte werd bestudeerd, en de conclusies zijn duidelijk: zout is wel degelijk de boosdoener.

Zoutrijke voeding en multiple sclerose: welke hoeveelheden?

Voor de behoeften van de studie werden de personen die minder dan 2 gram zout per dag aten, ingedeeld in de groep met laag verbruik; wie meer at dan 4,8 gram per dag, kwam in de groep van de “grootgebruikers” terecht. De gemiddelde consumptie lag tussen beide extremen. Wat houden die hoeveelheden nu precies in? 4,8 g natrium is iets minder dan één volle theelepel zout. De ideale dosis is dus minder dan de helft. En opgelet: het gaat hier niet alleen om toegevoegd zout, maar ook om het zout dat in de producten zelf zit. Zo bevat 100 g spek al meer dan 2 g zout. Het gemiddelde zoutverbruik in België ligt bijna dubbel zo hoog als de door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) aanbevolen hoeveelheden. Ook al levert de studie in kwestie slechts voorlopige bevindingen op die moeten worden bevestigd door grootschaliger onderzoek, toch moeten multiple sclerose-patiënten nu al de raad krijgen om hun zoutverbruik zo veel mogelijk te verminderen, kwestie van de opstoten tot een minimum te beperken.

Artikel gepubliceerd door op 10/03/2015

Bronnen: Farez, MF et al., J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2015 Jan;86(1):26-31. doi: 10.1136/jnnp-2014-307928. Epub 2014 Aug 28.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten

image_format_460_230

Multiple sclerose

 • Multiple sclerose is een veelal chronisch-progressief verlopende aandoening van het centrale zenuwstelsel waarbij zich ...
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating