Multiple sclerose: een grillige levensgezellin

Gepubliceerd door Dr. Renaud Guichard, bewerkt door Isabelle Eustache op 22/01/2008 - 00h00
-A +A

Multiple sclerose is een aandoening van het centrale zenuwstelsel die jongvolwassenen en meer vrouwen dan mannen treft. De aandoening evolueert naar een geleidelijke invaliditeit, maar deze is nog altijd onvoorspelbaar.

PUB

Immuniteit, virussen en genetica in vraag gesteld

Multiple sclerose is een neurologische ziekte die de elektrische geleiding van de zenuwvezels aantast door afbraak van de myelineschede van die vezels (vergelijkbaar met een elektrische draad). Het afbraakmechanisme van de myelineschede is immunitair, alsof het lichaam zich per vergissing verdedigt tegen zijn eigen bestanddelen. Men heeft sterke vermoedens dat deze immunitaire reactie veroorzaakt wordt door een virus (en zelfs een banaal virus zoals griep). Het is nog altijd een raadsel waarom sommige mensen getroffen worden en anderen niet. Men weet bijvoorbeeld dat noordelijke bevolkingen meer getroffen worden, maar men weet nog steeds niet met zekerheid welk het aandeel van de genetica is en welk dat van de leefomgeving.

Een grillige aandoening

Multiple sclerose treft hoofdzakelijk jongvolwassenen. Vrouwen zijn ook vaker dan mannen slachtoffer van de ziekte. De klinische symptomen van de aandoening zijn echter zeer verschillend. Alle sensitieve elementen van het lichaam, zintuiglijk en motorisch, kunnen in verschillende mate getroffen worden. Men kan ook niet voorspellen wanneer welke symptomen zullen verschijnen. De meest voorkomende symptomen zijn:

  • aantasting van de gezichtszenuw (verminderde gezichtsscherpte, dubbel zicht...);
  • evenwichtsproblemen, beven, coördinatiemoeilijkheden;
  • een gevoel van lichamelijke zwakte, hoofdzakelijk in de benen;
  • spierstijfheid en krampen die het stappen onmogelijk kunnen maken.

Er bestaan echter nog heel wat andere symptomen. Wanneer neurologische stoornissen aanwezig zijn op totaal verschillende gebieden en wanneer die stoornissen onafhankelijk van elkaar en tijdens verschillende periodes een opflakkering kennen, dan kan men vermoeden dat het wel eens multiple sclerose zou kunnen zijn. Er is dus veel verschil tussen de patiënten. Sommigen worden zwaarder getroffen dan anderen en ook qua evolutie van de aandoening zijn er grote verschillen. Het is bovendien zeer moeilijk om in een bepaald geval te voorspellen hoe de ziekte zal evolueren (volledige genezing, tijdelijke genezing, verergering...).

Gepubliceerd door Dr. Renaud Guichard, bewerkt door Isabelle Eustache op 22/01/2008 - 00h00
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUB
Lees ook
De symptomen van multiple sclerose Gepubliceerd op 28/09/2012 - 11h02

Multiple sclerose is een aandoening die jongvolwassenen treft. De ziekte evolueert traag en onvoorspelbaar, en na een aantal jaren wordt ze de oorzaak van neurologische handicaps. Hoe kan men de aandoening herkennen? Welke zijn de eerste symptomen va...

Multiple sclerose: te veel verkeerde ideeën Gepubliceerd op 21/04/2015 - 12h06

Multiple sclerose is geen zeldzame ziekte: ze treft in België meer dan 12.000 mensen. Maar multiple sclerose is ook een complexe en... te weinig bekende ziekte, zoals aangetoond door een recent onderzoek, dat in België uitgevoerd werd bij gelegenheid...

Meer artikels