• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  1 mening
 • Commentaren (0)

Moet de bokssport verboden worden?

Moet de bokssport verboden worden? Boksen is altijd al een omstreden sport geweest. In heel wat landen, waaronder Zweden en sommige Amerikaanse staten, is ze verboden als beroepssport, en sommigen pleiten zelfs voor een wereldwijd verbod!

In heel wat boeken over boksen worden de gevaren geminimaliseerd, bijvoorbeeld door erop te wijzen dat er sinds de Tweede Wereldoorlog slechts 15 dodelijke ongevallen zijn geweest. En dat terwijl een terugblik op het recente sportverleden minstens 250 sterfgevallen aan het licht brengt, en dat cijfer ligt wellicht nog te laag! We hebben hier te maken met een heus volksgezondheidsprobleem. Boksen is namelijk de enige sport waarin de tegenstander knock-out slaan, het hoofddoel is. Soms met dramatische gevolgen.

Het Kuifje-effect

Bij de beroeps (in zeldzamer gevallen bij de amateurs) gebeurt het inderdaad dat wedstrijden op knock-out eindigen. Op neurologisch vlak is dit bewustzijnsverlies het gevolg van een bruuske beweging van het hoofd, waardoor de hersenen verplaatst worden nadat ze tegen de binnenkant van het schedeldak zijn gebotst. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, laten deze trauma's sporen na in de hersenen. We zijn allemaal misvormd door die fameuze (teken)films waarin de personages elkaar vrolijk neermeppen zonder dat dit ook maar de minste gevolgen lijkt te hebben. De Amerikanen spreken van het "Hollywood effect", maar het wordt ook wel het "Kuifje-effect" genoemd, als eerbetoon aan de beroemde reporter die zich in de loop van zijn avonturen 32 keer k.o. laat slaan zonder er blijkbaar de minste handicap aan over te houden. In werkelijkheid had een dergelijke behandeling onze held ongetwijfeld met ernstige aandoeningen opgezadeld. Zoals ex-bokser Mohammed Ali, die Parkinson heeft en ontroerd de olympische vlam aanstak op de openingsceremonie van de vorige Spelen in Sydney.

Het is mijn keuze!

Boksen is een gevaarlijke sport, punt uit. Als er geen verbod komt - en zo'n verbod is niet meteen te verwachten - , moeten toch absoluut alle voorzorgsmaatregelen genomen worden om drama's te vermijden. Die ontstaan traditioneel als de concentratie vermindert en de halsspieren verslappen. Vandaar dat de wedstrijdrondes ingekort zijn. Dat de risico's verminderd zijn, zou gedeeltelijk te verklaren zijn doordat het dragen van de helm verplicht is bij amateurs. Maar er spelen nog andere factoren mee: de handschoenen zijn dikker en de gaasband binnen in de handschoenen is langer, om de vingerkootjes te beschermen. Daardoor komen de slagen minder hard aan. Maar ook het reglement moet strikt nageleefd worden. Zo bepaalt het reglement dat er een arts aanwezig moet zijn in de buurt van de ring, en moet een bokser na een k.o. 28 dagen rust nemen. De federaties hebben ook leeftijdsgrenzen ingevoerd om aan de competitie te mogen deelnemen, of een medisch geschiktheidsattest verplicht gemaakt. Al die maatregelen bevorderen de veiligheid, op voorwaarde dat ze systematisch nageleefd worden, wat jammer genoeg allesbehalve het geval is. Ten slotte moet er open kaart gespeeld worden. Wie een bokscarrière wil beginnen, moet weten dat hij daar wel eens blijvende neurologische letsels zou kunnen aan overhouden. Bij de amateurs zijn die niet noodzakelijk ernstiger dan in andere sporten. Bij de beroeps daarentegen zijn de gevaren reëel, en boksers kunnen ervoor kiezen dat risico te nemen, op voorwaarde dat ze hun beslissing nemen met kennis van zaken!

Schrijf u gratis in op de newsletter van e-gezondheid !

Artikel gepubliceerd door op 07/09/2004

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten