• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

MIROIR

MIROIRMIROIR is een studie die gezamenlijk werd uitgevoerd door het INRA bij de Belgische bevolking en door Artsenkrant bij de artsen. De studie werd gesponsord door AstraZeneca, één van de wereldleiders wat betreft de behandeling van astma.

De studie is in meer dan één opzicht interessant. We weten dat astma alsmaar frequenter voorkomt. Maar hoewel er efficiënte behandelingen zijn, is de ziekte nog niet goed onder controle. En door de mening van patiënten die al dan niet aan astma lijden, te confronteren met de mening van artsen, kan men nagaan hoe de ziekte ervaren wordt om zo te komen tot een betere behandeling.MIROIR was één van de eerste dergelijke studies die in België werden uitgevoerd.De studie werd uitgevoerd bij 2.000 personen van 15 jaar die representatief waren voor de Belgische bevolking. Bijna 150 personen verklaarden dat ze aan astma leden, 950 andere personen zonder astma werden willekeurig gekozen. 500 artsen, vooral huisartsen, hebben de vragenlijst die in het weekblad “Artsenkrant” werd gepubliceerd, ingevuld en opgestuurd.66% van de ondervraagde personen en 57% van de artsen vindt dat astma een invaliderende ziekte is. Toch spreken bijna 9 patiënten op 10 en 99% van de artsen zich positief uit over de behandeling.

Moeilijk om mee te leven

De helft van de astmapatiënten blijkt een lichamelijke inspanning echter moeilijk te kunnen volhouden. Eenderde van de patiënten lijdt aan slaapstoornissen en eenderde voelt zich gehinderd in de dagelijkse activiteiten. Een evaluatie die wat paradoxaal kan lijken, maar dat komt doordat astmapatiënten hun ziekte gewoon worden zolang de aanvallen kunnen worden gecontroleerd. De patiënten vinden trouwens dat hun toestand zou kunnen verbeteren, wat ook 77% van de artsen bevestigt.De behandeling van astma wil niet alleen de astma-aanvallen onder controle brengen, maar ook de ontstekingsverschijnselen tussen de aanvallen verminderen.Dat is mogelijk als de patiënten hun behandeling regelmatiger zouden volgen. 40% van de patiënten zegt een geneesmiddel in te nemen om het astma te verminderen buiten de aanvallen (basisbehandeling), terwijl de artsen die behandeling aan 80% van de patiënten voorschrijven.Dat betekent dus dat de helft van de patiënten bij wie de behandeling wordt voorgeschreven, deze niet volgt!

Beter behandelen

Er moet dus iets worden gedaan aan de therapietrouw van de patiënten. Wat heeft de patiënt aan te merken op de huidige behandelingen? Niets bijzonders. De meeste patiënten vergeten gewoon hun medicatie in te nemen als ze geen aanval hebben... Maar de meeste patiënten zeggen ook dat ze graag minder geneesmiddelen zouden willen innemen. Sommige patiënten moeten immers tot 4 geneesmiddelen per dag gebruiken!Welnu, er bestaan producten die twee geneesmiddelen bevatten: een snel en langwerkend geneesmiddel om de astma-aanval te behandelen en een geneesmiddel om de chronische ontstekingsverschijnselen te bestrijden. Die geneesmiddelen kunnen met één enkel toestel worden geïnhaleerd. Het publiek moet dus beter worden geïnformeerd over astma en tegelijkertijd moeten de patiënten ertoe worden aangezet basisbehandeling beter te volgen!

Er zijn twee dergelijke geneesmiddelen op de markt: Symbicort® van de laboratoria AstraZeneca en Seretide® van de laboratoria GlaxoSmithKline. Seretide® is beschikbaar in verschillende doseringen; van Symbicort® bestaat slechts één vorm voor gebruik naargelang de behoefte.
1 INRA is het eerste bedrijf voor marktonderzoek in België.

Artikel gepubliceerd door op 17/12/2002

Bronnen: Persconferentie van 5 december 2002 'MIROIR-studie over de perceptie van astma'.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten

image_format_460_230

Astma: wat we erover moeten weten

 • Astma is een aandoening van de luchtwegen, gekarakteriseerd door aanvallen van 'naar adem snakken' vanwege een ...
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating