• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Minder luchtvervuiling verlaagt de sterfte

Minder luchtvervuiling verlaagt de sterfteLuchtvervuiling doodt! Nieuwe analyses bevestigen dat en tonen aan dat ook het omgekeerde mogelijk is. De luchtvervuiling verminderen, verlaagt de sterfte (of mortaliteit).

Smog, de dodende mist

In 1952 hing dagenlang de beroemde "smog" over Londen. De sterfte is onmiddellijk verdrievoudigd. Een recente herziening van de gegevens geeft nog slechtere resultaten: het aantal extra sterfgevallen toe te schrijven aan die episode in 1952, zou niet 4.000 bedragen, maar wordt geraamd op 12.000!

Nederlanders en Ieren zijn het eens

Twee nieuwe studies tonen eveneens de schadelijke effecten van luchtvervuiling aan.Een Nederlandse studie werd uitgevoerd bij 5.000 personen die tussen 1986 en 1994 werden gevolgd. De graad van vervuiling in het woongebied werd geraamd in 1986. De totale sterfte was 1,4-maal hoger en de cardiopulmonale sterfte (coronaire accidenten en longkanker) was tweemaal hoger bij de personen die dichtbij een drukke verkeersader woonden.Het risico bedraagt 1,34 bij mensen die in een zone met veel luchtvervuiling wonen.De tweede studie werd uitgevoerd in Dublin, Ierland. In 1990 heeft de regering de verkoop van kolen voor huishoudelijk verbruik verboden. De onderzoekers vergeleken de vervuiling, het klimaat en de sterfte 6 jaar vóór en 6 jaar na die datum. Door die maatregel is de uitstoot van gassen in 72 maanden tijd met 70% gedaald. De sterfte (ongevallen niet inbegrepen) is gedaald met 6%, de sterfte aan ademhalingsziekten met 15% en de sterfte aan hart- en vaatziekten met 10,3%. Voor die laatste twee categorieën zijn dit dus 116 respiratoire en 243 cardiovasculaire sterfgevallen minder per jaar!Er zijn zeer veel publicaties over de gevolgen van luchtvervuiling op de gezondheid. Volgens sommige cijfers zouden in Oostenrijk, Frankrijk en Zwitserland samen jaarlijks 40.000 mensen sterven aan de gevolgen van luchtvervuiling. Dat zou rechtstreeks te wijten zijn aan de vervuiling door het autoverkeer.

Het is meer dan ooit noodzakelijk individuele en collectieve inspanningen te leveren. Ook verder wetenschappelijk onderzoek ter zake is aangewezen.

Artikel gepubliceerd door op 05/11/2002

Bronnen: Hoek, The Lancet, 360: 1203-1209, 2002. Clancy, The Lancet, 360: 1210-1214, 2002.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten