Minder bekende symptomen van longziektes

Gepubliceerd door Isabelle Eustache op 14/04/2015 - 09h24
-A +A

Kortademigheid en hoest zijn niet de enige symptomen van een longziekte. Abnormaal bolle nagels, vermoeidheid ‘s ochtends bij het opstaan, slaperigheid overdag of aanhoudende rugklachten kunnen bijvoorbeeld alarmsymptomen zijn die wijzen op longschade. Belangrijk is om er zo vroeg mogelijk aan te denken, want dat kan de genezingskansen fors doen stijgen.

PUB

Verrassende symptomen van luchtwegaandoeningen

Hoesten en ademnood zijn alarmsignalen voor een longziekte. Toch slaan patiënten er soms geen acht op en denken ze dat het een ‘normaal’ verschijnsel is. Zeker bij rokers zien we dat vaak. Maar er zijn ook andere symptomen die we niet meteen met een longziekte associëren en er toch op kunnen wijzen. Of zoals prof. Marc Humbert, pneumoloog in het Hôpital Bicêtre in Parijs, het zegt: “Symptomen die op het eerste gezicht niets met de longen te maken hebben, kunnen uiteindelijk een echte longaandoening verraden”.

Abnormaal bolle nagels

Bolronde nagels in combinatie met opgezette eerste vingerkootjes (trommelstokvingers) kunnen wijzen op schade aan de longen en de bronchiën en meer concreet op bronchus- en longkanker, verwijding van de bronchiën, idiopatische longfibrose, aangeboren hartziekte of levercirrose. Maar vaak treedt dit symptoom pas in een latere fase op.

Moe bij het opstaan en slaperig overdag

Moe opstaan, overdag slaperig zijn, concentratiestoornissen of zelfs hoofdpijn bij het opstaan zijn allemaal symptomen van het obstructief slaapapneu-syndroom. Momenteel worden 100.000 Belgen voor deze aandoening behandeld, maar geschat wordt dat bij bijna twee derde van de mensen die ermee kampen nog geen diagnose is gesteld. 

Duizeligheid en soms misselijkheid met bewustzijnsverlies

Een kortstondig en plotseling bewustzijnsverlies (syncope) doet eerder denken aan een hartziekte, maar dit type van onwel-worden kan ook het gevolg zijn van pulmonale arteriële hypertensie of PAH. Deze zeldzame, maar ernstige ziekte uit zich in een stijgende pulmonale veneuze weerstand die evolueert naar rechterhartfalen.

Aanhoudende rugpijn

Rugpijn of lagerugpijn kan wijzen op extrapulmonale tuberculose. Deze infectie die door de tuberculosebacil wordt veroorzaakt, blijft in een eerste stadium lange tijd zonder symptomen en kan zich verspreiden tot in de ruggenwervels of tussenwervelschijven, wat aanhoudende rugpijn veroorzaakt. Ook een hoest die maar niet weggaat, moet u doen denken aan een longziekte zoals tuberculose.

Belangrijk om te weten:

De longen staan in verbinding met veel organen, wat het aantal symptomen van een disfunctie doet toenemen. Maar ook het omgekeerde telt. Zo kan een hartziekte zich manifesteren door ademnood.

Niet alleen rokers lopen kans op longkanker

Elk jaar worden 7100 nieuwe gevallen van longkanker vastgesteld. Deze kanker is weliswaar niet de meest voorkomende kanker, maar wel een van de dodelijkste. De meeste mensen denken bij longkanker meteen aan rokers, maar het profiel van de slachtoffers van longkanker is de voorbije decennia sterk veranderd.

Almaar meer vrouwen

Het aantal mannen dat longkanker krijgt, zit momenteel aan een plafond. Het aantal vrouwelijke slachtoffers  daarentegen blijft nog stijgen. Behalve roken spelen vermoedelijk ook hormoonbehandelingen een rol in deze ontwikkeling (pil, hormonale substitutietherapie tijdens de menopauze).

Almaar meer niet-rokers

Longkanker komt ook almaar meer voor bij niet-rokers, al gaat het nog altijd maar om 10% van de mannen en 20% van de vrouwen bij wie longkanker wordt vastgesteld. Het verschijnsel wordt toegeschreven aan de toenemende luchtvervuiling en aan het passief roken.

Diverse tumoren

Er is nu ook meer verscheidenheid in het soort longtumoren dan vroeger. Vroeger ging het vooral om zogenaamde proximale epidermoïde tumoren. Die werden toegeschreven aan het roken van sigaretten zonder filter. Vandaag worden er almaar meer adenocarcinomen vastgesteld. Die bevinden zich dieper in de luchtpijpvertakking. Deze ontwikkeling zou te wijten zijn aan de light en geparfumeerde sigaretten. Bij dit soort sigaretten wordt de rook namelijk dieper geïnhaleerd.

Gepubliceerd door Isabelle Eustache op 14/04/2015 - 09h24

19e Congrès de pneumologie de langue française (CPLF), van 30 januari tot 1 februari 2015, Lille.

Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUB
Lees ook
Alcohol: een risicofactor voor longkanker? Geüpdatet op 29/11/2001 - 00h00

De bijdrage van tabak tot het ontstaan van longkanker is duidelijk en sedert lange tijd aangetoond, maar de rol van alcohol blijft omstreden. Alcohol als risicofactor voor longkanker is des te moeilijker aan te tonen dat grote rokers, dus personen di...

Longkanker: wat zijn de waarschuwingssignalen? Geüpdatet op 10/03/2014 - 17h18

Longkanker staat op plaats twee en drie van de meest voorkomende kankers. Maar het is wel de kanker met het hoogste sterftecijfer. Twee problemen houden de wetenschappers op dit moment bezig, en dat zijn de sterke stijging van deze kanker bij vrouwen...

Borstvlieskanker bij rokers Geüpdatet op 17/05/2010 - 00h00

Roken is de voornaamste risicofactor voor longkanker . Maar rokers lopen ook een verhoogd risico op andere longaandoeningen zoals pneumothorax (klaplong) en borstvlieskanker (mesothelioom). We nemen de longaandoeningen en het verband met roken onder...

Ook passief roken veroorzaakt kanker! Geüpdatet op 08/03/2005 - 00h00

Passief roken staat wel degelijk in de lijst van kankerverwekkende factoren. Het is ondertussen onomstotelijk bewezen dat blootstelling aan tabaksrook longkanker kan veroorzaken.

Meer artikels