• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Milieuverontreiniging: nog schadelijker dan men dacht...

Milieuverontreiniging: nog schadelijker dan men dacht...Milieuverontreiniging doet het cardiovasculair mortaliteitsrisico stijgen. Volgens een nieuw onderzoek zou dat risico gemiddeld met 76% stijgen, al naargelang de verontreiniging. Het risico op cardiovasculaire aandoeningen stijgt met gemiddeld 24%...

Milieuvervuiling doet het aantal cardiovasculaire aandoeningen stijgen

Het is duidelijk dat er een verband is tussen verontreiniging in grote steden, meer bepaald de blootstelling aan hoge concentraties fijne stofdeeltjes in de lucht, en een toename van de cardiovasculaire mortaliteit.
Maar dat bewijs berust uitsluitend op de toename van het gehalte van de pollutie en het aantal geregistreerde overlijdens door cardiovasculaire oorzaken. Zo heeft men bijvoorbeeld kunnen aantonen dat de mortaliteit ten gevolge van een myocardinfarct stijgt op dagen met verhoogde luchtverontreiniging in steden.
Maar een nieuw onderzoek toont aan dat de verontreiniging nog meer schade aanricht.

Cardiovasculair risico en blootstelling aan verontreinigende stoffen

Het onderzoek werd uitgevoerd bij 66.000 vrouwen in de menopauze die voor het eerst onderzocht werden op de leeftijd van 63 jaar, tussen 1994 en 1998, toen ze geen cardiovasculaire voorgeschiedenis hadden (WHI cohort). Daarna werden ze gedurende gemiddeld zes jaar gevolgd.
Aan het einde van die periode bleek dat 1.800 vrouwen inmiddels een cardiovasculair accident achter de rug hadden. Het optreden van de accidenten werd gecorreleerd met de woonplek die voor de meeste personen de afgelopen twintig jaren dezelfde was. Bij elke vrouw werd berekend hoe groot de gemiddelde blootstelling aan verontreinigende stoffen in de lucht in het jaar 2000 was (van 3,4 ºg/m3 tot 28,3 ºg/m3).

Artikel gepubliceerd door op 13/03/2007

Bronnen: Miller et coll., New England Journal of Medicine, pp 447 en 511, 1 februari 2007.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten

image_format_460_230

Milieu als ziekteoorzaak

 • Het milieu is het geheel van factoren die tezamen de omgeving van een organisme vormen.
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating