Isabelle Eustache, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste

Migrainepatiënten: ook uw omgeving lijdt eronder!

Gepubliceerd door Isabelle Eustache, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 05/05/2004 - 00h00
-A +A

Migraine tast niet alleen de levenskwaliteit van de patiënt aan, maar ook die van zijn gezin en zijn werkomgeving. Vooral kinderen lijden eronder!

Migraine is niet altijd zichtbaar, maar is wel degelijk een invaliderende ziekte. Zo beschouwt 71 % van de migrainepatiënten hun aanvallen als ernstig. Bij hun omgeving krijgen we precies hetzelfde percentage. Bij zijn zoveelste aanval wil de migrainepatiënt er uiteindelijk niet meer over praten (wat moet hij nog zeggen: dat hij WEER EENS hoofdpijn heeft?). Hij probeert zich te isoleren om zijn pijn te verlichten, maar ook om zijn leed te verbergen voor de omgeving. Die maakt zich echter geen illusies: ze voelt zeer goed aan hoe zwaar de aanvallen wel zijn en ondervindt er vaak de gevolgen van, zowel lichamelijk als psychisch en gedragsmatig.

De Franse club " Migraines et Céphalées " voerde samen met het farmaceutische bedrijf Pfizer een enquête uit waaruit zeer duidelijk blijkt dat deze problematiek tot nog toe al te zeer verwaarloosd is. Daarbij werden 306 migrainepatiënten en 150 mensen uit hun omgeving ondervraagd. Meer dan 83 % van hen zijn vrouwen die een partner (80 %) en kinderen (61 %) hebben. De ondervraagden vinden dat hun aanvallen te lang duren en dat ze hen hinderen in hun activiteiten. 86 % van hen en 79 % van hun naasten ervaart migraine als een handicap die een impact heeft op ieders dagelijks leven. Respectievelijk 88 % en 78 % van de patiënten meent dat de aanvallen hun communicatie met hun kinderen en met hun partner negatief beïnvloeden. Ook hun omgeving denkt er zo over. Slechts 26 % vindt dat ze begrepen worden door hun gezin, 46 % is van oordeel dat hun omgeving hun migraine als een ziekte beschouwt, terwijl paradoxaal genoeg 20 % hun aanvallen als een fataliteit ervaart.

Vandaar dat wordt voorgesteld om de omgeving van de patiënt te betrekken bij de behandeling; die zou meer rekening moeten houden met de impact van de ziekte op de omgeving van de patiënt.

Durf uw probleem onder ogen te zien, want uw ziekte heeft heel wat repercussies voor uw gezin. Hou daar rekening mee en streef naar een aangepaste behandeling. Dat is zowel in uw eigen belang als in het belang van uw omgeving.

Gepubliceerd door Isabelle Eustache, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 05/05/2004 - 00h00 Enquête van de club " Migraines et Céphalées ", ziekenhuis Louis-Mourier in Colombes (in de buurt van Parijs). Met medewerking van het farmaceutisch bedrijf Pfizer. Van 22 januari tot 6 februari 2004.
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUB
Lees ook
Hoofdpijn: migraine of spanningshoofdpijn? Gepubliceerd op 22/06/2016 - 11h03

De term " migraine " wordt vaak gebruikt bij het beschrijven van hoofdpijn . Maar migraine is een ziekte die beantwoordt aan duidelijk omschreven diagnostische criteria en die verschillen van spanningshoofdpijn . Misschien hebt u af en toe hoofdpijn...

Migraine: een stand van zaken Geüpdatet op 22/04/2002 - 00h00

Migraine is een ziekte die zeer invaliderend kan zijn en dus een zware weerslag kan hebben op het sociale leven. De meeste patiënten worden nu behandeld, zodat de aanvallen minder ernstig zijn. Maar de recente en efficiëntste geneesmiddelen worden no...

Een test in drie vragen om migrainelijders op te sporen Gepubliceerd op 11/05/2016 - 12h23

Migraine is een echte ziekte die een serieuze handicap kan zijn. Maar de aandoening kan anders worden verzorgd dan door extreme zelfmedicatie. Die kan namelijk tot complicaties leiden als gevolg van overmatig gebruik van medicatie. Toch verzorgt 80 %...

Meer artikels